Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepański Tomasz

Tomasz Szczepański, ur. 11 XII 1964 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1990), w 2007 doktorat.

1984-1986 redaktor podziemnych pism „Front Robotniczy”, w 1986 „OBI. Osiedlowy Biuletyn Informacyjny”, inicjator i redaktor „Międzymorza” oraz autor zamieszczanych tam artykułów. 1984-1986 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Inprekor”, „Robotnik”, „Front Robotniczy”. 1985-1986 działacz Porozumienia Opozycji Robotniczej, 1986-1987 Grupy Politycznej Robotnik Robotnik "Robotnik", pismo Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Łódź, podtytuł: „Pismo Łódzkiej Organizacji PPS”, sygnowane przez wydawnictwo Wiedza, wydawane 11 XI 1987 – 12 IV 1990 w Łodzi. Bródno, 1987-1990 w PPS: w X 1987 uczestnik Zjazdu Założycielskiego, uczestnik demonstracji, członek warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego. 1986-1995 współinicjator i działacz Towarzystwa Pomost, inicjator i redaktor „Międzymorza”. W 1986 ujawnił się, ale nie zaprzestał działalności, do 1988 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w 1988 2-krotnie skazany na karę grzywny.

1989-1990 działacz Bródnowskiego KO „S”. 1991-1997 działacz KPN, 1996-1997 członek Rady Politycznej. 1991-1992 referent w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 1992-1997 pracownik Biura Poselskiego KPN. 1994-1997 członek Zarządu Komitetu Polska–Czeczenia. 1994-1998 radny Rady M.St. Warszawy (dzielnica Targówek), przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 1997-2008 nauczyciel historii w warszawskich szkołach (z przerwami). W 1998 członek ROP, 2001-2003 LPR. 2008-2009 bezrobotny. Od 2009 pracownik Muzeum Cytadeli Warszawskiej.

Autor licznych publikacji naukowych i prasowych, opowiadań (pod ps. Barnim Regalica) m.in. wydanych w głośnym zbiorze ''Bunt'' (Warszawa 1999), wydawca pism niszowych „Warszawianka”, „Trygław”, „Kosynier”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry