Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepański Zygmunt Henryk

Zygmunt Henryk Szczepański, ur. 10 X 1955 w Krasnobrodzie k. Zamościa. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Warszawie (1974).

1979–1983 elektromonter, maszynista offsetowy i konserwator maszyn offsetowych w Zakładach Kineskopowych Unitra-Polkolor w Piasecznie.

1970 uczestnik druku ulotek popierających protesty robotnicze w Gdańsku i akcji ulotkowej w Górze Kalwarii. 1979–1980 współorganizator niezależnych struktur Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych i Robotników w woj. warszawskim.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ.

1982–1984 współzałożyciel, autor, przepisywacz i drukarz oraz kolporter podziemnych pism: „Wiadomości Wojenne” i „Biuletyn Wojenny”. 1982–1989 współzałożyciel Grupy Robotniczego Oporu Społecznego GROS Konrad w Górze Kalwarii. 5 XI 1982–27 I 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, podjął głodówkę, dokonał samookaleczenia. V 1983 zwolniony z pracy, nast. bez zatrudnienia. 1983–1984 kilkakrotnie przesłuchiwany, pobity w komendzie MO Góra Kalwaria i Piaseczno. IX 1984–1989 maszynista offsetowy w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie. 1984–1989 organizator druku w oficjalnej drukarni dla Andrzeja Fedorowicza. 1985–1986 uczestnik emisji podziemnego Radia „S” w Górze Kalwarii.

1989–1991 kierownik drukarni Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, 1991–1993 właściciel drukarni w Górze Kalwarii. Od 1990 prowadzi działalność charytatywną i wolontariat w Czersku. Od 1995 zaangażowany w Ruch Odnowy w Duchu Świętym, nast. w działalność wspólnoty Emanuel. Od 2002 na rencie.

 

Krzysztof Dąbek

Opcje strony

do góry