Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczurko Edward

Edward Szczurko, ur. 26 VII 1943 w Bolestraszycach k. Przemyśla, zm. 20 IX 2022 w Przemyślu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1969), konstruktor-technolog obrabiarek.

1970-1975 konstruktor w Zakładach Automatyki Mera-Polna w Przemyślu, 1975-1982 kierownik Działu Technologicznego i Produkcyjnego w Zakładach Ponar-Plasomat nr 5 w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Ponar-Plasomacie, X-XII 1980 członek MKZ w Przemyślu.

14 XII 1981 współorganizator (z Leszkiem Schnaidrem i Zbigniewem Maloną) strajku w Ponar-Plasomacie; trzykrotnie zatrzymany na przesłuchania, 20 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata; w wyniku rewizji prokuratora 13 VIII 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu dodatkowo skazany na grzywnę. W 1982 uczestnik akcji Pomoc dla Śląska. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S”, uczestnik manifestacji na Wzgórzu Zamkowym oraz przy Krzyżu Kwietnym koło kościoła św. Trójcy w Przemyślu (3 V, 31 VIII, 13 XII). 12 I 1982 dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984-1988 drukarz podziemnego pisma „Busola” wydawanego przez RKW „S” w Przemyślu, współorganizator i uczestnik (z Piotrem Zacharką, Zygmuntem Majgierem, i Janem Ekiertem) siatki kolportażowej działającej w Przemyślu; współorganizator akcji pomocowych, m.in. zbiórek żywności i pieniędzy dla represjonowanych i ich rodzin. 1982-1990 rzemieślnik.

Od IV 1989 zaangażowany w prace KO „S” województwa przemyskiego, działacz lokalnej społeczności, m.in. członek społecznych komitetów we wsi Bolestraszyce. 1990-1997 radny gminy Żurawica oraz członek Zarządu i Komisji Budżetu i Finansów gm. Żurawica. 1990-1991 ponownie pracownik Ponar-Plasomatu, 1991-1992 bezrobotny, 1992-1996 kierownik Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy Żurawica. W 1992 inicjator powołania Społecznego Komitetu Telefonizacji w Bolestraszycach. 1997-2008 specjalista ds. technicznych w PKS Przemyśl. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022).

13-15 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry