Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczur Zdzisław

Zdzisław Szczur, ur. 11 XI 1951 w Wadowicach. Ukończył Zespół Szkół Mechanicznych tamże (1968).

1968–1969 tokarz w Wadowickim Instytucie Obróbki Skrawaniem Wadios, 1970–2003 mechanik, nast. brygadzista, operator maszyn w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie oddział Wadowice.

Od 1980 w „S”; wiceprzew. KZ, VI – VII 1981 delegat na WZD Regionu Małopolska.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym w Krakowie; kolporter podziemnych pism z Krakowa. 4 III 1982 aresztowany, 5 IV skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Krakowie na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Krakowie, Raciborzu, Strzelcach Opolskich (VIII 1982 uczestnik głodówki) i Kłodzku; zwolniony warunkowo 8 III 1983. 1983–1989 kolporter wydawnictw podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Kronika Małopolska”, „Solidarność Podbeskidzia”. 1984–1989 redaktor i współwydawca podziemnego pisma „Solidarny”, sygnowanego przez „S” Kęt, Andrychowa i Wadowic. 1984–1992 członek KIK w Wadowicach.

1989–1995 przew. KZ, 1995–2003 przew. zakładowej Komisji Rewizyjnej. 1989–1999 przew. Podregionu Wadowice, 1989–1999 delegat na WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR, 1992–1999 prezydium ZR; 1992–2018 delegat na KZD; 1999–2018 członek ZR Małopolska, przew. Delegatury Wadowice, 2002–2018 członek prezydium ZR Małopolska i przew. Oddziału „S” Wadowice-Oświęcim. Od 2018 na emeryturze. Od 1995 współzałożyciel i wiceprzew. Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z siedzibą w Katowicach. 1994–2014 radny Rady Miejskiej Wadowic z list „S”, komitetu Wspólny Dom i PiS, 1998–2002 członek Zarządu Miasta, 2006–2014 przew.Rady Miejskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

8 III – 29 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. Odczyt; 16 XII 1986 – 28 VI 1989 przez p. III/p. V RUSW w Wadowicach w ramach KE krypt. Meteor.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry