Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczur Zdzisław

Zdzisław Szczur, ur. 11 XI 1951 w Wadowicach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1968).

1968-1969 tokarz w Instytucie Obróbki Skrawaniem WADIOS w Krakowie O/Wadowice, 1970-1992 mechanik napraw pojazdów samochodowych/brygadzista, operator maszyn drogowych w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie O/Wadowice.

W „S” od 1980, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie, następnie do 13 XII 1981 wiceprzewodniczący KZ „S” tamże. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla osób prześladowanych i ich rodzin. 1981-1990 kolporter m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”, „Paragrafu”, „Solidarności Podbeskidzia”, „Kroniki Małopolskiej”, książek, kartek okazjonalnych, znaczków pocztowych. Aresztowany 4 III 1982, przetrzymywany w AŚ w Krakowie; skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 5 IV 1982 na 1,5 roku pozbawienia wolności za przynależność do nielegalnego związku, niezłożenie pieczęci i odznak związkowych, pomoc internowanym, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i posiadanie nielegalnych pism. Po wyroku w ZK: w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku; 13-31 VIII 1982 w ZK w Strzelcach Opolskich prowadził głodówkę celem wywalczenia statusu więźnia politycznego. Więzienie opuścił 8 III 1983 w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia. 1984-1989 wydawca (wraz z Wiesławem Pyzio) pisma „Solidarny” (Wadowice, Andrychów, Kęty). Współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy klasztorze oo. Karmelitów w Wadowicach, współorganizator Mszy za Ojczyznę. 1984-1994 członek KIK w Bielsku-Białej oddział w Wadowicach.

1989-1995 przewodniczący KZ „S” OZTiMD O/Wadowice, 1989-1992 członek ZR Podbeskidzie „S”, 1992-1999 członek Prezydium ZR Podbeskidzie „S”, przewodniczący Podregionu Wadowice (zatrudniony na etacie związkowym), delegat na KZD. Od 1994 radny Miasta Wadowice z list Solidarności, Wspólnego Domu, PiS; 1998-2002 członek Zarządu Miasta, od 2006 przewodniczący Rady Miejskiej. Od 1995 w Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z siedzibą w Katowicach, wiceprzewodniczący. 1995-2003 przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” OZTiMD O/Wadowice, 1999-2002 członek ZR Małopolska, przewodniczący delegatury w Wadowicach, delegat na KZD, od 2002 członek Prezydium ZR Małopolska, przewodniczący Oddziału Nr 7 „S” w Wadowicach, delegat na KZD (zatrudniony na etacie związkowym).

Uhonorowany Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego (1990), Odznaką Brązową Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2001), Odznaką Honorową 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej (2005), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura

Region Podbeskidzie, Wadowice

Opcje strony

do góry