Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczygielski Piotr

Piotr Szczygielski, ur. 23 I 1969 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury (1995).

W 1985 uczestnik akcji bojkotu wyborów przez zdejmowanie tabliczek komisji obwodowych i liczenie głosujących; od 1986 członek FMW, uczestnik akcji ulotkowych, wykonawca transparentów; w 1986 postawiony przed kolegium ds. wykroczeń. 1 V 1987 uczestnik kontrpochodu; w VIII 1988 współinicjator i uczestnik Grupy Pomocowej przy klasztorze o.o. jezuitów, wspomagający strajki portowców i transportowców w Szczecinie: pełnienie dyżurów przy zbiórce darów, malowanie transparentów dla portowców, pomoc w druku „Biuletynu Strajkowego”, przygotowywanie liturgii do mszy dla strajkujących, odpowiedzialny za współpracę z MKO „S” i kontakty z Andrzejem Milczanowskim i Edwardem Radziewiczem z ramienia NZS, uczestnik manifestacji kończącej strajki w 1988. We IX 1988 organizator i gospodarz spotkania działaczy NZS, podczas którego powstała tymczasowa Komisja Międzyuczelniana NZS w Szczecinie; po 1 X 1988 współzałożyciel tzw. drugiego NZS na Politechnice Szczecińskiej, organizator NZS na Wydziale Budownictwa i Architektury, przewodniczący niejawnej Komisji Wydziałowej, członek Prezydium NZS na PS, oddelegowany do kontaktów z prorektorem ds. nauczania, delegat na międzyuczelniane spotkania NZS w Warszawie, dostawca materiałów poligraficznych dla podziemnego pisma „Czarna Skrzynka”. Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych: „Obraz”, „Gryf”, „Lustro” (organ FMW), wydawnictw NOWej, Oficyny Puls oraz kaset magnetofonowych i filmowych, członek Duszpasterstwa Akademickiego u o.o. jezuitów i o.o. chrystusowców, przesłuchiwany przez SB za udział w akcjach ulotkowych i kolportaż „Lustra”; 1986-1989 uczestnik pieszych pielgrzymek studenckich na Jasną Górę, wykonawca ulotek, transparentów, uczestnik Wszechnicy Historycznej przy DA i Mszy za ojczyznę.

1994-1997 kierownik ds. technicznych i realizacji inwestycji w Przedsiębiorstwie Instalacyjnym Pomiar w Szczecinie, 1997-2008 dyr. Regionu Pomorskiego Geberit Sp. z o.o. w Warszawie, od 2008 właściciel firmy IBS-Instalacje, Budownictwo, Systemy w Szczecinie. W 2000 współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Publico Bono w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry