Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczygieł Edward

Edward Szczygieł, ur. 25 II 1940 w Budzowie k. Wadowic. Ukończył ZSZ w Suchej Beskidzkiej (1957), ślusarz maszynowy.

1957-1958 zatrudniony w KWK Barbara Wyzwolenie w Chorzowie, 1959-1960 w KWK Pokój w Rudzie Śl., 1960-1967 w KWK Jaworzno, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1967-1974 zatrudniony w KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl., w 1974 w KWK Pniówek, 1974-1986 ponownie w KWK 1 Maja.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK 1 Maja, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; 16 XI – 2 XII 1980 uczestnik akcji protestacyjnej w Domu Kultury KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w związku z nierealizowaniem przez rząd porozumień jastrzębskich; w 1981 współzałożyciel KPN w Wodzisławiu Śl.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Kokotku, 24 II 1982 zwolniony. Kolporter pism podziemnych (m.in. „Wolnego Związkowca”), uczestnik manifestacji rocznicowych pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Od 1986 na emeryturze. 19-25 VIII 1988 wspomagał strajkujących w KWK 1 Maja, łącznik ze strajkowym ośrodkiem koordynacyjnym przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 i od 1994 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” przy KWK 1 Maja (od 2001 przy KWK Marcel Ruch 1 Maja). 1989-1997 przewodniczący Okręgowego KO „S” w Wodzisławiu Śl. 1990-1994 radny Miasta Wodzisław Śl. z listy KO „S”, 1998-2002 z listy AWS, 2006-2010 z listy PiS. 1990-1999 w PC, przewodniczący koła w Wodzisławiu Śl.; od 2001 w PiS.

1987-1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Wodzisławiu Śl. w ramach SOR krypt. Grupa; w 1989 w ramach SOR krypt. Gra.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Wodzisław Śląski

Opcje strony

do góry