Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szerkus Eugeniusz

Eugeniusz Szerkus, ur. 21 VII 1940 w Białymstoku. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie (1964).

1962–1981 dźwigowy na Wydz. Głównego Mechanika i na W-6 (Wydz. Obsługi Statków) Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

W XII 1970 członek KS podczas strajku w zakładzie; uczestnik demonstracji pod KW PZPR i KW MO. W I 1971 (tzw. strajk Bałuki) członek KS odpowiedzialny za informację i propagandę. W 1976 sygnatariusz listu protestacyjnego przeciwko represjom wobec robotników Radomia i Ursusa, od 1977 kolporter niezależnych pism m.in. „Szerszenia”. W 1977 oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie o rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw, sprawę umorzył Sąd Rejonowy w Szczecinie na mocy amnestii.

W VIII 1980 inicjator i współorganizator strajku na Wydz. W-6.Od IX w „S”; IX 1980 – 13 XII 1981 współzałożyciel, nast. wiceprzew. Rady Pracowniczej, członek grupy roboczej ds. projektów ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie państwowym, współzałożyciel Krajowej Federacji Samorządów Pracowniczych, przew. w Szczecinie; uczestnik obrad Sieci Organizacji Zakładowych „S” wiodących zakładów pracy.

30 XII 1981 zwolniony z pracy. 25 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim (uczestnik głodówki w proteście przeciwko stanowi wojennemu), 19 XI 1982 zwolniony. W XII 1982 przywrócony do pracy na mocy orzeczenia Sądu Pracy, elektryk na Wydz. Transportu Samochodowego w SSz (do 1984). 1985–1988 ponownie elektryk na Wydz. W-6. 1982–1989 uczestnik manifestacji patriotycznych zw. z obchodami rocznic narodowych oraz rocznic Grudnia 1970 i Sierpnia 1980. Kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BIS”, „KOS”, „Grot”, „Obraz” oraz znaczków poczt podziemnych, plakietek i przypinek. 1988–2002 elektryk na Wydz. Gł. Mechanika i W-6.

1989–2002 przew. Komisji Wydziałowej, członek prezydium KZ w Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, delegat na WZD Regionu Pomorza Zachodniego, 1990–2002 członek ZR. 1991–1996 w PC, 1998–2002 w AWS. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Pro Patria (2017).

8 IX 1971 – 20 II 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Defilada; 8 VI 1977 – 30 III 1985 przez Wydz. III/Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Szerszeń/Kuglarze.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry