Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szeremietiew Romuald

Szeremietiew Romuald, ur. 25 X 1945 w Olmontach k. Białegostoku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1972), doktorat z nauk wojskowych (1995), habilitacja (2001).

1966–1970 sekretarz Rady Uczelnianej SD na UWr. (usunięty za protest przeciwko masakrze robotników na Wybrzeżu). 1970–1972 ZSP. 1976–1980 członek WRN w Lesznie.

1973–1978 pracownik Stowarzyszenia PAX, od XI 1975 przew. Oddziału Miejskiego, a po reformie administracyjnej Oddziału Wojewódzkiego PAX w Lesznie.

Od 1964 w grupie samokształceniowej przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. W III 1968 uczestnik protestów studenckich w Legnicy, pobity przez MO podczas demonstracji w Legnicy, kolporter biuletynu konspiracyjnej organizacji Ruch. 1976–1977 członek kierownictwa Nurtu Niepodległościowego. 1978–1979 uczestnik ROPCiO, 1 IX 1979 – 1984 współzałożyciel i czołowy działacz KPN (z-ca przew. ds. politycznych, członek Rady Politycznej).

Od IX 1980, tymczasowy przew. KPN, od XI 1980 w ukryciu, 23 I 1981 aresztowany. 8 X 1981 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 5 lat pozbawienia wolności; osadzony w AŚ w Warszawie, nast. w ZK w Barczewie, gdzie w III 1984 kierował buntem więźniów politycznych, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

22 I 1985 współzałożyciel, twórca programu i przew. podziemnej PPN. Doradca podziemnego TZR Leszno (od 13 XII 1986 jawnego ZR Leszno). 1986 współtwórca Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych; 1987–1989 w Grupie Roboczej KK. 1988 uczestnik strajków w Gdańsku.

1992 wiceminister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, współzałożyciel RdR, od XII 1993 przew. 1995 z-ca szefa sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. 1996 współtwórca AWS; 1997–2001 poseł RP z listy AWS; XI 1997 – VII 2001 wiceminister obrony narodowej. Od 2001 współtwórca Obozu Patriotycznego. 1997–2002 adiunkt w Akademii Obrony Narodowej, od I 2002 wykładowca w prywatnych szkołach wyższych, m.in. w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego. Od X 2008 prof. i kierownik katedry na KUL, od X 2010 dziekan Wydz. Zamiejscowego Prawa KUL w Stalowej Woli; X 2012 wykładowa w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, II 2014 – X 2017 prof. w Instytucie Strategii AON/Akademii Sztuki Wojennej Od IX 2015 w Polsce Razem/Partii Porozumienie, od XI 2017 członek zarządu.

Autor publikacji z zakresu wojskowości i bezpieczeństwa narodowego: W obcym interesie. Zarys historii KPP (ps. Roman Mieczysłowicz, 1978), Powstań Polsko. Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej (ps. Witold Skidel, 1987), Polityka jest sztuką możliwości (1989).

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, 1990), Medalem XXV-lecia Solidarności (2005), Krzyżem Medalu For Merit za zasługi dla bezpieczeństwa Republiki Litwy (2000).

7 IV 1973 – 28 XI 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Koło; od 13 IV 1976 przez Wydz. IV/Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach KE/SOR krypt. Taktyk; 29 XII 1976 – 29 II 1980 przez Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Burza; 10 IV 1987 – 4 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Polip; od 12 IX 1989 przez Wydz. III/WSiA WUSW w ramach SOR krypt. Termit; 8 V 1985 – 10 V 1990 w ramach SOR krypt. Hydra.

Włodzimierz Domagalski|Grzegorz Wołk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry