Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkarłat Zbigniew

Zbigniew Szkarłat, ur. 25 V 1943 w Nowym Sączu, zm. 5 II 1986 tamże. Ukończył II LO w Nowym Sączu (1977).

Od 1974 pracownik Spółdzielni Inwalidów w Nowym Sączu.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w zakładzie, 1981 przew. KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy internowanym i ich rodzinom. 1982–1983 w jego domu były drukowane (z Andrzejem Szkaradkiem, Alicją Szkaradek, Krzysztofem Dąbrowskim) 3 n-ry podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”, materiały propagandowe oraz ulotki dot. pobicia i uprowadzenia działacza „S” Jerzego Wyskiela. 1983–1984 redaktor nacz. i wydawca podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”. 13 III 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1984 na rencie. 1984 utrzymywał stałe kontakty z działaczami podziemnej „S” m.in. A. i A. Szkaradkami, K. Dąbrowskim. 1985 współorganizator mszy za Ojczyznę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w kościele NSPJ (oo. jezuici) w Nowym Sączu. 2 II 1986 znaleziony z pękniętą czaszką na ulicy w pobliżu hotelu Orbisu Beskid w Nowym Sączu, 5 II zmarł nie odzyskawszy przytomności.

Odznaczony medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2000).

III 1983 – III 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Ogniwo; 10 II-8 X 1986 Wydz V WUSW prowadził SOS krypt. Drukarz dot. okoliczności jego śmierci.

 

Ewa Zając, Monika Komaniecka-Łyp

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry