Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkiela Waldemar

Waldemar Szkiela, ur. 15 X 1955 w Warszawie. Ukończył Szkołę Zawodową tamże (1973), Technikum Elektroniczne (1979), absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wydz. Nauk Politycznych (2003).

1973-1979 monter w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych; 1979-1981 zasadnicza służba wojskowa, VI 1981 – 1988 pracownik Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie.

VI 1981 – 1997 w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S”. Od 1982 drukarz Związkowego Biuletynu Informacyjnego „Reduta” wydawanego przez TKZ „S” w ZM im. M. Nowotki oraz dwutygodnika „KOS”. 1982-1989 Działacz MRKS w Warszawie. 1984-1988 współorganizator sieci drukarń w Warszawie, w których drukowano m.in. „Redutę”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”. Od 1984 redaktor „Reduty”, współtwórca wydawnictwa TKZ „S” ZM im. M. Nowotki, które drukowało prasę podziemną, znaczki poczt podziemnych, karty świąteczne, książki (m.in. ''Kazania patriotyczne księdza Jerzego'', ''Wojna z narodem – wywiad z płk. Kuklińskim'', ''Archipelag Gułag''). 1986-1988 członek Tymczasowej Komisji Robotniczej „S” w ZM im. M. Nowotki w Warszawie, działacz związkowy w zakładzie (zbieranie składek, wypłaty zasiłków i zapomóg, kolportaż prasy podziemnej, książek), organizator Komisji Socjalnej rozdzielającej najbardziej potrzebującym pomoc finansową i rzeczową napływającą od emigracji z Wielkiej Brytanii (odzież dla dzieci, witaminy i odżywki dla niemowląt, leki, sprzęt rehabilitacyjny). We IX 1988 organizator 100-osobowej delegacji „S” z ZM im. M. Nowotki na Pielgrzymkę Świata Pracy na Jasną Górę w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa Dworzaka w Warszawie. XI 1988 – 1997 zatrudniony w Zakładzie Techniki Medycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 1988 członek KZ „S” w Centrum Zdrowia Dziecka, 1989 założyciel i redaktor dwutygodnika KZ „S” „Puls CZD”.

1989-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze, 1997-1998 sekretarz Sekcji Służby Regionu Mazowsze, 1997-1999 współzałożyciel i redaktor pisma związkowego „Puls Solidarności”, od nr. 7 redaktor naczelny. 1999-2001 pracownik Komisji Zdrowia w Kancelarii Sejmu RP, po wyborach w 2001 zwolniony. Od 2004 zatrudniony w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Warszawie.

 

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony

do góry