Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkoc Stanisław

Stanisław Szkoc, ur. 10 VIII 1949 w Raciborzu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Technologicznego (1974).

1974–1982 mistrz na wydziale obróbki końcowej, nast. p.o. kierownik obróbki końcowej, nast. konstruktor i kierownik pracowni oprzyrządowania w biurze konstrukcyjnym w Zakładach Elektrod Węglowych im. 1 Maja w Raciborzu.

Od IX 1980 członek „S” w ZEW w Raciborzu; członek Komitetu Założycielskiego, od 15 XII 1980 przew. KZ tamże. VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Komisji Wniosków i Uchwał. Od VII 1981 członek ZR (Komisja Interwencyjna ds. Hutnictwa), IX/X delegat na I KZD (udział w pracach zespołu tematycznego nr III ds. informacji: prasa-kolportaż-szkolenia, współautor uchwały zjazdowej o mniejszościach narodowych, między turami I KZD przygotowywał wybory oraz projekty uchwał o strukturze i zasadach funkcjonowania MKK).

Od II 1981 współtwórca Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Raciborskiej.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZR przy ul. Stalmacha w Katowicach, osadzonyny w areszcie KW MO w Katowicach, od 5 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju-Szerokiej. 23 I 1982 zwolniony. Wraz z rodziną poddawany represjom i szykanom, m.in. rewizje w mieszkaniu, zatrzymanie nieletniej córki przez nieznanych sprawców (odwieziona do domu po upływie ok. 2 godz.). Od 13 VIII 1982 na emigracji w RFN w Heilbronn.

1983–1984 konstruktor linii i urządzeń do produkcji silników spalinowych w MK-Automation w Heilbronn, 1984 konstruktor oprzyrządowania do robotów przemysłowych w KUKA Augsburg, 1984–2014 w Dürr Systems AG, konstruktor maszyn transportu bliskiego w przemyśle samochodowym, konstrukcji stalowych, kierownik montażu linii do produkcji samochodów (lakiernie, spawalnie i montaż końcowy). Od 2014 na emeryturze.

Do 1991 zaangażowany m.in. w działalność Stowarzyszenia Polaków w Republice Federalnej Niemiec Lech w Darmstadt, nast. w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym w Ludwigsburgu. Wraz z żoną uczy w Szkole Języka Polskiego przy Polskiej Parafii Katolickiej pw. św. Michała w Heilbronn – filii Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu. 1995–2010 przew. Rady Parafialnej w Heilbronn, od 1996 redaktor miesięcznika parafialnego „Arka”, kronikarz parafii polskiej w Heilbronn.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodzieży na emigracji (2008).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V-1 KW MO w Katowicach w ramach KE/SOS krypt. Konstruktor, do 1989 figurował w wykazie osób niepożądanych w PRL.

Beno Benczew

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Racibórz

Opcje strony

do góry