Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkudlarek Seweryn

Seweryn Szkudlarek, ur. 8 XI 1947 w Kwielicach k. Głogowa, zm. 15 XII 2002 w Głogowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1974).

1967–1968 pracownik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Gliwicach, 1974–1981 sztygar w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie.

28 VIII–1 IX 1980 uczestnik strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie. Od IX 1980 w „S”, IX 1980–I 1981 współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, od 1 II 1981 KZ. VI i X 1981 delegat na I i II WZD Województwa Legnickiego, VI 1981 na I WZD Regionu Dolny Śląsk. 1981 wiceprzew. KKK Górnictwa NSZZ „S” w Katowicach.

14–17 XII 1981 uczestnik strajku w ZG Rudna, członek MKS tamże. 21 XII 1981 zwolniony z pracy z zakazem wykonywania zawodu (do X 1989), do XII 1982 bez zatrudnienia. XII 1981–1983 przew. podziemnej Tymczasowej KZ w PBK Lubin. 17 XII 1981–I 1982 w ukryciu, 13 I 1982 zatrzymany we własnym mieszkaniu, które przeszukano. XII 1981–II 1982 kolporter „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny” i ulotek. 28 II 1982 zatrzymany, 2–19 III 1982 aresztowany pod zarzutem udziału w strajku w ZG Rudna i prowadzenia działalności związkowej w stanie wojennym, osadzony w AŚ w Legnicy, 20 III 1982 internowany, przetrzymywany w AŚ tamże (do 28 III 1982), nast. w Ośr. Odosobnienia kolejno w Głogowie, Nysie, Grodkowie, Nysie, Strzelinie, Grodkowie i Nysie, 23 XII 1982 zwolniony. 31 XII 1982 śledztwo umorzono z braku dowodów. 1983 praca na budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie, 1983–1993 własne gospodarstwo w Okrągłej. 1983–1989 współpracownik SW, współorganizator i działacz podziemnych struktur „S” w woj. tarnobrzeskim. 1983–1989 kilkanaście razy rewidowany i przesłuchiwany. 8 VI 1983 zatrzymany po prowokacji SB w zw. z posiadaniem materiałów wybuchowych, 9 VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Legnicy i we Wrocławiu w zw. ze śledztwem ws. bombiarzy z Zagłębia Miedziowego (9 XI 1983–16 I 1984 głodówka w zw. z odmową przesłania do SN wniosku dot. odwołania aresztowania), 27 VI 1984 Sąd Rejonowy w Jaworze umorzył na mocy amnestii dochodzenie Prokuratury Rejonowej w Lubinie. 1985–1989 organizator i koordynator sieci kolportażu między Połańcem a Zagłębiem Miedziowym i Wrocławiem (Elektrownia Połaniec–zakłady KGHM), kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Głosu”, „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień” oraz ulotek, organizator materiałów poligraficznych dla podziemnych struktur „S” w PBK w Lubinie i w Połańcu oraz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębie Miedziowe (zakup z własnych pieniędzy i ze składek papieru, który przewoził do Lubina, drukarz podziemnych pism w gospodarstwie w Okrągłej).

IV–VI 1989 członek KO „S” w Połańcu. 1990–2001 w PC (przew. Wojewódzkiego/Powiatowego Oddziału PC w Tarnobrzegu), RdR, ROP. 1993–1998 prezes Holding Inwestycje Gospodarcze w Połańcu, 1999–2002 sztygar w KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Rudna w Polkowicach. 1999–2002 członek KZ w zakładzie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Od 18 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOS/SOR krypt. Bokser; 16 II 1987–1989 przez p. III RUSW w Staszowie w ramach KE krypt. Przebiegły.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin, Głogów, Połaniec, Okrągła

Opcje strony

do góry