Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkutnik Janusz

Janusz Szkutnik, ur. 22 VI 1955 w Jarosławiu. Ukończył LO w Rzeszowie (1984). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Socjologiczno-Historyczny (1996).

1971–1972 uczeń przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK Makoszowy w Zabrzu. 1972 robotnik rolny w PGR Koczała II k. Koszalina. 1973–1976 uczeń nast. maszynista typograficzny w Zakładach Graficznych w Rzeszowie, 1979–1981 prace dorywcze.

Od III 1979 kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, obserwator rozpraw sądowych ws. przedterminowych zwolnień skazanych w procesach radomskich, współpracownik KSS KOR. Od jesieni 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku, w I i II 1980 obserwator na procesach Jana Kozłowskiego z ramienia komitetu.

Od VIII 1980 wydawca i współredaktor niezależnego pisma „Wieś Rzeszowska”. W X 1980 współzałożyciel pierwszych kół Solidarności Wiejskiej w woj. rzeszowskim oraz Komitetu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Rzeszowie. 1980–1981 współorganizator strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. W II 1981 współautor planu powołania Wszechnicy Związkowej przy MKZ w Rzeszowie. Od III 1981 pracownik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” Rolników Solidarność Wiejska/„S” RI. Członek KOWzP w Rzeszowie i Społecznego Komitetu Funduszu Oświaty Narodowej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówek), 24 IX 1982 zwolniony. 1982–1990 prace dorywcze. Od I 1983 współorganizator i członek SW Oddział w Rzeszowie, OKOR, szef Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. W I 1983 członek Rady Politycznej i Wykonawczej SW Oddział Rzeszów. W III 1983 wydawca i redaktor podziemnego pisma „Informator Rzeszowski”; współzałożyciel, wydawca i drukarz Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” Oddział Rzeszów (pismo OKOR i SW). 28 IV 1983 aresztowany, 5 IX 1983 zwolniony na mocy amnestii. 31 VIII – XI 1984 redaktor podziemnego Radia Wolna Polska. W XII 1984 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma SW Oddział Rzeszów „Galicja”. W 1985 wydawca i redaktor podziemnego pisma RKOR „Wieś Polska”. W VIII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1 rok i 8 mies. pozbawienia wolności, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1986 członek kierownictwa OKOR, Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady „S” RI w Warszawie. W 1988 współtwórca Niezależnego Ruchu Ludowego „S”.

1989 przew. Komisji Programowej Niezależnego Ruchu Ludowego i PSL. Członek Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL „S” w Rzeszowie, 1990–1991 w Partii Wolności, 1995–1996 w PChD, 1996–2002 w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów, od 2002 w Stronnictwie Ludowym Ojcowizna. 1991–1996 renowator w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, od 1996 właściciel antykwariatu tamże. 2005–2007 członek w Rzeszowie grupy Ujawnić Prawdę.

Współautor książki Dwadzieścia lat Solidarności – Kalendarium rzeszowskie (2000), wydawca regionaliów, autor publikacji z historii najnowszej, organizator konferencji i spotkań, współorganizator konferencji rocznicowych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1980–1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 1983–1985 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Robotnik; 1986–1989 w ramach SO krypt. Relikt; 1987 – 3 III 1989 przez Wydz. VI WUSW w ramach SOR krypt. Kora; 9 III 1989 – 25 X 1989 w ramach KE krypt. Sęk.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry