Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szkutnik Krystyna

Krystyna Szkutnik, ur. 16 II 1957 w Raciborzu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1982).

Od IX 1980 w „S”. 18 II 1981 członek delegacji studenckiej podczas podpisania porozumienia rzeszowskiego.

1980–1994 nauczycielka w SP nr 13 w Rzeszowie, następnie SP w Hermanowej oraz SP nr 11 w Rzeszowie. 1982–1983 wspólnie z mężem Januszem Szkutnikiem nagrywała relacje żołnierzy AK, m.in. dot. mordowania jeńców NKWD w Turzy. 1983–1985 organizatorka dorocznych, listopadowych spotkań z Jerzym Karpińczykiem w lesie turzańskim z udziałem m.in. A. Kucharskiego, J. Szkutnika, Marty Śledzianowskiej, Juliana Kurasińskiego, Kazimierza Chorzempy oraz żołnierzy AK Stanisława Pieli i Jana Bełzy. 1983–1986 członek Koła Oporu Społecznego utworzonego przez Albinę i Mikołaja Karpińczyków i Józefa Kyca. 1983–1989 współpracowniczka Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, 1983–1990 członek Solidarności Walczącej. W lecie 1983 łącznik SW i OKOR z mec. Piotrem Andrzejewskim w sprawie mordu w Turzy. 1983–1985 współpracowniczka redakcji pism podziemnych Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, Oddział Rzeszów: „Informator Rzeszowski” (nr sygnalny), „Galicja”, „Wieś Polska” (drukarz jednego numeru); „Solidarność Zwycięży” (drukarz jednego numeru) i znaczka okolicznościowego na 1 V 1983. W VIII i XI 1984 organizator techniczny (przy współpracy Eleonory Kucharskiej) i nadawca dwóch audycji radiowych Radia Wolna Polska. 1982–1989 kolporterka prasy podziemnej (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Porozumienie Zwycięży”, „Montinowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”) oraz (wspólnie z Marią Fludzińską, Sławiną Kargol) książek dostarczanych przez Wieńczysława Nowackiego i Jerzego Karpińczyka i Biblii w języku ukraińskim. 1987–1989 współpracowniczka Niezależnego Ruchu Ludowego, członek grupy koordynującej spotkania w Rzeszowie wraz z Anną Bolanowską, Barbarą Wcisło, Urszulą Żydzik, Stefanem Wójcikiem, Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” i niezależnych Komitetów PSL. 1987–1989 uczestniczka akcji wysłania petycji do władz PRL w sprawie zwolnienia uwięzionych członków SW i innych organizacji niepodległościowych. 1987–1989 uczestniczka (w grupie Barbary Tondos) akcji Ruchu WiP, m.in. cotygodniowych spotkań młodzieży. Przeciwniczka obrad Okrągłego Stołu.

W 1990 kandydatka z listy Ruchu Wolność i Pokój do Rady Miasta Rzeszowa, zwolenniczka dekomunizacji i lustracji. I 1991 – 31 VIII 1994 członek „S”. W 1994 zwolniona z pracy. 1995–2006 współorganizatorka uroczystości rocznicowych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Od 1996 współwłaścicielka antykwariatu Akces w Rzeszowie; od 2001 właścicielka Księgarni Akademickiej w Jarosławiu.

Bogusław Kleszczyński

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry