Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szlachcic Tomasz

Tomasz Szlachcic, ur. 12 IV 1963 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej i Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu (1992).

1982–1989 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych przed rocznicami, m.in. 31 VIII, współpracownik SW (za pośrednictwem Bohdana Błażewicza), drukarz podziemnych wydawnictw, odpowiedzialny za transport, sprzęt i materiały poligraficzne; kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Baza”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Wyrostek”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, książek wydawnictw: CDN, NOWa, Przedświt oraz znaczków poczt podziemnych, kaset, kalendarzy (współpracownik Krzysztofa Baczyńskiego, Piotra Baczyńskiego, Aleksandra Lebiedzińskiego, Józefa Tallata). 1984–1985 założyciel i wydawca kilku kaset Studenckiej Oficyny Fonograficznej, 1985–1989 założyciel i wydawca 12 kaset Agencji Fonograficznej Wyrostek. 1987–1989 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. 1988–1989 członek NZS na AE; 6–7 V 1988 uczestnik na UWr. okupacyjnego strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie, 26 X 1988 uczestnik wiecu na AE ws. przywrócenia samorządu studenckiego w szkołach wyższych i zalegalizowania NZS.

1991–1992 specjalista ds. ekonomicznych w Zakładach Wyrobów Sanitarnych we Wrocławiu, od 1992 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej tamże.

Barbara Drabicka-Klint

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry