Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szlachetka Przemysław

Przemysław Szlachetka,  ur. 21 IV 1951 w Poznaniu, zm. 9 V 2008 tamże. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1974), doktorat (1980), habilitacja (1993), prof. (1998).

1974–2008 fizyk, asystent naukowo-techn., asystent, st. asystent, adiunkt, prof. nadzw. w Instytucie Fizyki UAM.

Od 1980 w „S”; XII 1980 delegat na I Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UAM; 1980–1981 członek KZ; w 1981 współredaktor pisma „Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu im. A. Mickiewicza”.

Od VII 1982 współpracownik Tymczasowego ZR Wielkopolska. 29 XII 1982 zatrzymany, 30 XII 1982 tymczasowo aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu przeciwko Januszowi Pałubickiemu i in., 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Współorganizator (z Witoldem Maciejewskim) przekazywania pomocy ze Szwecji dla podziemnej „S’ w Poznaniu.

1989–1990 współredaktor pisma „Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» UAM”. III – XI 1991 członek KZ, 1990–1992, 1995–1998 delegat na II i IV WZD Regionu Wielkopolska.

Autor/współautor ok. 50 publikacji naukowych z dziedziny fizyki.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

8 XI 1982 – 14 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie; 25 XI 1983 – 16 XII 1986 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach KE krypt. Szlachcic.

 

Przemysław Zwiernik

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry