Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szmit Jerzy

Jerzy Szmit, ur. 8 IX 1960 w Olsztynie. 1979-1984 student Akademii Rolniczo-Technicznej (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie, Wydz. Geodezji; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

1979-1986 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w Olsztynie.

W X 1980 współzałożyciel NZS w ART, od XI 1980 rzecznik Komisji Uczelnianej NZS, kierownik wydawnictwa NZS; w V 1981 współorganizator studenckiego marszu pokoju; XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI w ART, członek KS.

14 XII 1981 uczestnik demonstracji przed Olsztyńskimi Zakładami Opon Samochodowych Stomil, następnie wielokrotnie przesłuchiwany. Działacz Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie; 14 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, zwolniony 7 XII 1982. W 1983 organizator grupy drukującej i kolportującej wydawnictwa podziemne. 13 VI 1984 aresztowany z innymi studentami i pracownikami ART, 3 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii; relegowany z uczelni. 1984-1988 współpracownik podziemnego pisma „Posłaniec Warmiński”, w 1986 współzałożyciel, redaktor pisma „Nurty”, w 1987 „Inicjatyw Warmińskich”. 1985-1986 pomiarowy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Olsztynie, także dorywczo robotnik budowlany, ślusarz, 1987-1989 właściciel zakładu rzemieślniczego.

W 1988 członek Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego. W 1990 w PC, 1990-1994 w KLD, 1994-1999 w UW, 1999-2001 w RS AWS, w 2001 w Przymierzu Prawicy. Od 1994 radny Miasta Olsztyn, XI 1998 – X 1999 marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, 1999-2002 radny woj. warmińsko-mazurskiego. 1994-2006 prezes Stowarzyszenia Mała Ojczyzna, od 1998 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria. W 2005 członek Prezydium Wspólnoty Polskiej w Olsztynie. Od 2001 pełnomocnik, następnie prezes okręgowy PiS, 2005-2007 senator RP z listy PiS, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej. VII-IX 2008 prezes klubu piłkarskiego Stomil Olsztyn. 2009-2010 wiceprezydent Olsztyna, od 2011 poseł RP z listy PiS, członek Komisji Finansów Publicznych.

4 XII 1980 – 6 V1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Olsztynie w ramach SOS krypt. Pryzmat; 17 X 1981 – 4 XII 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Propagatorzy; 25 II 1982 – 30 III 1988 w ramach KE/SOR krypt. Kontrrewolucjonista; 11 I 1984 – 13 VI 1986 przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Agencja; 11 VI 1984 – 22 II 1985 w ramach SOR krypt. Zaręczyny; 17 V 1988 – 22 X 1989 w ramach KE krypt. Producent.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry