Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szmit Janusz Andrzej

Janusz Andrzej Szmit, ur. 11 VII 1947 w Kołobrzegu. Ukończył ZSZ tamże.

1966-1971 pracownik Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Barka tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Barce.

1981-1987 organizator punktów kolportażowych i kolporter (we współpracy z Henrykiem Bieńkowskim, Wiesławem Uptasem, Antonim Nowosadką) czasopism niezależnych, m.in.: „Tygodnika Solidarność”, „Jedności”, „Robotnika” oraz publikacji NOWej. W 1982 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz.

1988-1997 przewodniczący KZ „S” w Barce; w XII 1989 delegat na II WZD Regionu Pobrzeże. 1993-1997 członek Komisji ds. Morskich w Szczecinie, 1994-1997 Rady Sekcji Marynarzy i Rybaków.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony

do góry