Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szmigiel Kazimierz

Kazimierz Szmigiel, ur. 16 IV 1954 w Kazimierzy Wielkiej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Bielsku-Białej (1976).

1972–1981 kontroler Wydz. Kontroli w Zakładzie 1 B Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

29–30 VIII 1980 uczestnik strajku w FSM, członek Komitetu Robotniczego. Od IX 1980 w „S”; do I 1981 członek Komisji Założycielskiej, nast. prezydium KZ Zakładu nr 1 FSM, IX 1980 – VI 1981 MKZ Regionu Podbeskidzie, I – II 1981 prezydium MKS, 6 II 1981 sygnatariusz porozumienia kończącego 10-dniowy strajk generalny regionu, V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie.

Po 13 XII 1981 uczestnik pierwszych konspiracyjnych spotkań w Bielsku-Białej, współtwórca podziemnych regionalnych struktur „S”, członek 5-osobowego kierownictwa tzw. Drugiego Szeregu „S” Regionu Podbeskidzie. 29 XII 1981 aresztowany, 6 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku, uczestnik protestów głodowych w Strzelcach Op. (17 dni) oraz w Kłodzku (9 dni), 8 IV 1983 zwolniony warunkowo. Od XI 1983 na emigracji w USA, własna działalność gospodarczą w Bristol.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

19 IV 1983 – 8 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Bielsku-Białej w ramach KE krypt. Tokarz.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry