Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szostek Jolanta

Jolanta Szostek, ur. 24 XII 1943 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Chemii (1967).

1961-1962 sekretarka-praktykantka w Liceum dla Pracujących w Grudziądzu, 1962-1967 studia, 1967-2001 technolog syntez, następnie st. technolog, następnie technolog specjalista w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych Polfa (od 1996 po zmianie nazwy – Zakładach Farmaceutycznych Polpharma) w Starogardzie Gdańskim. 1967-2001 w Lidze Ochrony Przyrody, 1968-2001 w PTTK.

W VIII 1980 współorganizatorka pogotowia strajkowego i akcji poparcia dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie od XII 1980 przewodnicząca KZ, IX 1980 – IX 1981 wiceprzewodnicząca Miejskiego Komitetu Założycielskiego Kociewie NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim, od X 1980 członkini Prezydium KKP Pracowników Przemysłu Chemicznego, od V 1981 członkini Prezydium Regionalnej Sekcji Chemików w Gdańsku.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Darłówku, 30 VI 1982 zwolniona. 1984-1989 gł. organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Starogardzie Gdańskim (do 1987 w Tczewie).

Od 1989 ponownie w „S”, 1989-1991 przewodnicząca KZ, 1991-2001 przewodnicząca Koła Wydziałowego, 1998-2002 delegat na WZD Regionu Gdańskiego, 2002-2006 członkini Prezydium Oddziału ZR Gdańskiego w Starogardzie Gdańskim. W IV 1989 członkini Komitetu Wyborczego KO, 1989-1993 radna do Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim, 1990-1993 przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami. 1989-1993 członkini Rady Nadzorczej w STARPEC. Od 2000 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

23 III 1981 – 20 IV 1982 rozpracowywana przez Wydz. III A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Pieniacze, 17 IV 1985 – 28 VIII 1986 przez p. V RUSW w Starogardzie Gdańskim w ramach SOR krypt. Region.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Starogard Gdański

Opcje strony

do góry