Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szostek Jolanta

Jolanta Szostek, ur. 24 XII 1943 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Chemii (1967).

1961–1962 sekretarka-praktykantka w Liceum dla Pracujących w Grudziądzu, 1967–2001 technolog syntez, nast. st. technolog, nast. technolog specjalista w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych Polfa/Zakładach Farmaceutycznych Polpharma.

1967–2001 w Lidze Ochrony Przyrody, 1968–2001 w PTTK.

VIII 1980 współorganizatorka pogotowia strajkowego i akcji poparcia dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ, IX 1980–IX 1981 wiceprzew. Miejskiego Komitetu Założycielskiego Kociewie NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim, od X 1980 członek Prezydium KKP Pracowników Przemysłu Chemicznego, od V 1981 Prezydium Regionalnej Sekcji Chemików w Gdańsku.

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi i Darłówku, 30 VI 1982 zwolniona. 1984–1989 gł. organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Starogardzie Gdańskim (do 1987 w Tczewie).

Od 1989 ponownie w „S”, 1989–1991 przew. KZ, 1991–2001 przew. Koła Wydziałowego, 1998–2002 delegat na WZD Regionu Gdańskiego, 2002–2006 członek Prezydium Oddziału ZR Gdańskiego w Starogardzie Gdańskim. IV 1989 Komitetu Wyborczego KO, 1989–1993 radna Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim, 1990–1993 przew. Komisji Ochrony Środowiska, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami. 1989–1993 członek Rady Nadzorczej w STARPEC.

Od 2000 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

23 III 1981–20 IV 1982 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Pieniacze; 17 IV 1985–28 VIII 1986 przez p. V RUSW w Starogardzie Gdańskim w ramach SOR krypt. Region.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Starogard Gdański

Opcje strony

do góry