Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szostek Tomasz

Tomasz Szostek, ur. 28 XI 1966 w Radomiu. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydz. Nauk Historycznych i Społecznych (1991).

1982–1989 kolporter podziemnych pism: m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, książek, m.in NOWa, CDN, Przedświt. 1983–1985 współzałożyciel i działacz Młodzieżowego Komitetu Oporu w Warszawie; redaktor i autor w pismach MKO, m.in „Sympatyk”, „Legion Młodych” i „Wiktoria”. 1987–1989 współredaktor pisma „Wolny Strzelec” wydawanego przez Inicjatywę Walki Czynnej w Warszawie. 1986–1991 współzałożyciel i członek oddziału SW w Warszawie; redaktor i autor w pismach „Alternatywa”, „Solidarność Walcząca”, „Warszawski Biuletyn Uliczny” i „WiS”, przepisywał teksty na matryce.

1989 współorganizator w Warszawie manifestacji przeciwko obradom okrągłego stołu i wyborom 4 VI 1989; współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej przy organizowaniu konferencji Warszawa ’90 z udziałem dysydentów z ZSRS. 1990–1992 członek Partii Wolności. 1992–2004 właściciel firmy handlowej, od 2004 na rencie. Od 2008 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Oddział Warszawa, od 2012 członek zarządu w Stowarzyszeniu Dobro Wspólne Łomianki.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

IV 1987 – III 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Student

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry