Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szostek Tomasz

Tomasz Szostek, ur. 28 XI 1966 w Radomiu. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydz. Nauk Historycznych i Społecznych (1991).

1982-1989 kolporter podziemnej prasy m.in. "Tygodnik wojenny", "Tygodnik Mazowsze" i książek NOWej, CDN, Przedświtu. 1983-1985 współzałożyciel i działacz Młodzieżowego Komitetu Oporu w Warszawie; redaktor i autor w pismach wydawanych przez MKO, m.in „Sympatyk”, „Legion Młodych” i „Wiktoria”. 1986-1991 współzałożyciel i członek oddziału warszawskiego Solidarności Walczącej (ps. Krzysztof); redaktor i autor w pismach SW „Warszawski Biuletyn Uliczny” i „WiS”, przepisywał także teksty na matryce.

W 1989 współorganizator manifestacji przeciwko obradom Okrągłego Stołu i wyborom 4 VI. W 1990 współpracownik Wydz. Wschodniego SW przy organizowaniu konferencji Warszawa ʼ90 z udziałem dysydentów z ZSRR. 1990-1992 członek Partii Wolności. 1992-2004 właściciel firmy handlowej, od 2004 na rencie.

23 IX 1986 – 3 III 1988 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Szef.

 

Anna Grażyna Kister

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry