Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szostkiewicz Adam

Szostkiewicz Adam, ur. 22 VI 1952 w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki (1978).

1967–1971 w ZMS, 1971–1973 w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Indyjskiej.

Od 1977 działacz SKS w Krakowie, współpracownik KSS KOR.

1980–1981 nauczyciel w I LO w Przemyślu.

Od IX 1980 współorganizator „S” pracowników oświaty, od 11 II 1981 członek prezydium Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu, od 11 III 1981 przew. Międzyszkolnej Komisji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania tamże, VII – XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, od 31 VII 1981 członek ZR, rzecznik prasowy; IX/X 1981 delegat na I KZD. Redaktor pisma „Odnowa” i „Serwis informacyjny”, sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Przemyślu. W 1981 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w Krakowie, nast. 4 I 1982 zatrzymany w Zabrzu, 4 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie, 24 VII 1982 zwolniony. 1982–1988 prace dorywcze. Członek KIK w Krakowie. 1989 członek i rzecznik prasowy KO tamże. 1991–1995 współzałożyciel i członek UD/UW. 1988–1999 publicysta „Tygodnika Powszechnego”, od 1999 „Polityki”. 2001–2006 wykładowca Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. 1989–1992 członek władz krajowych SDP, 2003–2007 Rady Języka Polskiego. Od 2012 członek Pen Clubu.

Autor książek Przebudzony. Opowieść o Buddzie i o tym czego w buddyzmie szukają ludzie Zachodu (Warszawa 2004), Święte Szyfry (2011) Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury im. Mariana Dąbrowskiego (2002).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), laureat nagrody Polcul Foundation (1986).

19 III 1976 – 7 V 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Optymiści; 9 IV 1980 – 13 XII 1982 przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Polonista; 24 VIII 1988 – 29 I 1990 przez Wydz. IV/WSiA WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Anglik.

Grzegorz Wołk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry