Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szot Mirosław

Mirosław Szot, ur. 17 V 1955 w Pirogu k. Białobrzegów. Ukończył Technikum Elektroniczne Fabryki Półprzewodników Tewa w Warszawie (1974).

1975-1978 zatrudniony w przedsiębiorstwie Pemug w Katowicach, 1978-1982 w KWK Brzeszcze.

2-4 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Brzeszcze, od XI w „S”, członek Komisji Oddziałowej, od I 1981 członek KZ w KWK Brzeszcze; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

15-17 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, członek KS; 2 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Tychach, KW MO w Katowicach, AŚ w Katowicach, 17 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie, 2 IV 1982 zwolniony z pracy, 31 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. VI-IX 1983 bez zatrudnienia, 1983-1989 pracownik Pemugu w Katowicach, od VI 1989 przywrócony do pracy w KWK Brzeszcze.

W 1989 członek KO w Brzeszczu. 1989-1998 członek Prezydium KZ „S” w KWK Brzeszcze, od 1998 przewodniczący KZ, od 1990 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na KZD, 1998-2002 i w 2006 członek KK; od 2002 członek Rady Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego „S”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Wojciech Skwira

Opcje strony

do góry