Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szpytma Czesława Lucyna

Czesława Lucyna Szpytma, ur. 11 V 1945 w Markowej k. Łańcuta. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1968).

Od 1968 pracownik Stacji Maszyn Analitycznych (od l. 70. Zakład Elektroniki Cyfrowej) HSW.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 usunięta ze stanowiska kierownika Pracowni Systemów Ekonomiczno-Kosztowych. Działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej; współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i potrzebujących. 1984-1985 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, na terenie HSW; 1985-1987 skarbnik Tymczasowej KZ „S” w HSW. W 1986 sygnatariuszka petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego. 1986-1989 współinicjatorka powstania, słuchaczka Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW. Skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, utrzymaną w II instancji, 2-krotnie zatrzymywana, nękana wyzwiskami przez telefon; 22 VIII – 1 IX 1988 członek KS podczas strajku okupacyjnego w HSW; po strajku, jako przewodnicząca Sekcji Finansowej, organizatorka wypłaty rekompensat dla 5 tys. poszkodowanych uczestników strajku z funduszu represyjnego oraz z funduszu Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

1990-1991 sekretarz KZ „S” w HSW, delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 12 VIII 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO/SOR

krypt. Hutnik/Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry