Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sztyler Andrzej

Andrzej Sztyler, ur. 15 II 1952 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ (1969), galwanizer.

Od 1970 zatrudniony w zakładach Elwro we Wrocławiu; w 1976 współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych (głównie pisma emigracyjne); 1977–1980 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. książek NOWej i Głosu, czasopisma „Robotnik”, od 1979 „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W VIII 1980 główny organizator strajku w Elwro, od 27 VIII 1980 przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, współorganizator i przewodniczący KZ w Elwro.

14 XII 1981 organizator strajku w Elwro, 16 XII 1981 jako przewodniczący KS podjął decyzję o przerwaniu protestu po ataku ZOMO, po pacyfikacji zakładów przez wojsko i ZOMO (strajk wznawiano, na części wydziałów trwał do 21 XII 1981) zatrzymany, przetrzymywany w ZK we Wrocławiu, 24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zagrożony wyrokiem więzienia za zorganizowanie strajku przyjął propozycję wyjazdu na emigrację, zwolniony 26 II 1982. VIII 1982 – X 1986 na emigracji we Francji. 1986-1991 działacz Solidarności Walczącej we Wrocławiu; autor tłumaczeń z jęz. francuskiego na potrzeby SW; po szkoleniu sitodrukowym (prowadzonym przez Barbarę Sarapuk) etatowy drukarz Agencji Informacyjnej SW; systematycznie i w dużych ilościach drukował m.in. pisma: „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnośląska”; bez zatrudnienia (prowizje za druk dla podziemia stanowiły jego jedyne źródło utrzymania). Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, rewizje w mieszkaniu.

1991-1994 własna działalność gospodarcza, 1994-1995 dziennikarz koszalińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”; 1995-1997 redaktor naczelny pisma „Moreny”.

10-20 X 1980 przez Wydz. III-A KW MO Wrocławiu w ramach SOR krypt. Wizyta.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry