Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szubert Barbara

Barbara Szubert, ur. 21 VII 1945 w Siedlcach. Ukończyła pomaturalną Państwową Szkołę Techniczną w Lublinie (1966).

1975-1981 i 1982-1992 zatrudniona w Rejonie Dróg Publicznych w Chełmie.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ w RDP. Redaktor i autorka w „Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Chełmskiego”, „Biuletynie Obrony Więzionych za Przekonania” oraz „Serwisie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”. W III i X 1981 delegat na I i II WZD Regionu Chełmskiego, wiceprzewodnicząca ZR, członek KOWzP w Chełmie.

12/13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Chełmie, od 17 XII 1981 w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, od I 1982 w Gołdapi: wydawca biuletynu redagowanego z nasłuchu Radia Wolna Europa, za co w III 1982 przeniesiona karnie do Darłówka, zwolniona 3 VII 1982. 28 VIII 1982 zatrzymana, 30 VIII 1982 ponownie internowana w Darłówku, zwolniona 2 XII 1982; w 1982 zwolniona z pracy, następnie przywrócona (na niższe stanowisko i z obniżonymi zarobkami). 1982-1984 kilkakrotne rewizje w mieszkaniu. 1983-1989 prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy. 5-7 III 1984 zatrzymana. 1987-1989 przekazywała telefonicznie informacje o działalności opozycji w Chełmie do RWE.

Od 1992 właścicielka księgarni w Chełmie.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

VII 1981 – X 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Przewodnik; XII 1984 – I 1989 przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Zamach; II-XI 1989 przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Syndykat.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry