Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szubert Stanisław

Stanisław Szubert, ur. 7 IX 1943 w Łodzi. Ukończył Technikum Chemiczne dla Pracujących w Tomaszowie Maz. (1971).

1960-1963 pracownik Fabryki Osprzętu Samochodowego w Łodzi, 1963-1965 zasadnicza służba wojskowa, 1965-1968 pracownik Zakładu Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego Spomasz w Łodzi, 1968-1977 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Łodzi, filii w Tomaszowie Maz., 1978-2006 Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycielskiej w Tomaszowie Maz., w X 1980 członek „S” Nauczycielskiej, X 1980 – IV 1981 przewodniczący KZ w ZSZ nr 3; od X 1980 organizator kolportażu wydawnictw niezależnych w Tomaszowie Maz.; od IV 1981 przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania w ZSZ nr 3, wiceprzewodniczący Delegatury „S” Regionu Ziemia Piotrkowska w Tomaszowie Maz.; w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka. 28-30 VII 1981 współorganizator marszów głodowych w Tomaszowie Maz.; w IX 1981 sygnatariusz porozumienia z ministrem Zygmuntem Łakomcem dot. poprawy zaopatrzenia sklepów spożywczych w Tomaszowie Maz.

13 XII 1981 współzałożyciel MKS w Tomaszowie Maz., współredaktor ulotek i komunikatów, m.in. wzywających do strajku powszechnego w Tomaszowie Maz. Działacz podziemia, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „Kos”, „Wola” na terenie Tomaszowa Maz., dwukrotnie przesłuchiwany, czterokrotnie poddawany rewizjom w mieszkaniu. 22 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Piotrkowie Tryb., następnie w areszcie KM MO tamże, 28 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb., na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1982-1984 zawieszony w prawach wykonywania zawodu nauczyciela.

W 1989 członek regionalnego KO „S” w Tomaszowie Maz., uczestnik kampanii wyborczej KO „S” tamże; V 1989 – IX 2006 działacz Międzyszkolnej Komisji „S” Pracowników Oświaty. 1990-1994 radny Miasta Tomaszów Maz. z listy Niezależnego Ruchu Obywatelskiego, przewodniczący Komisji Oświaty. 1990-1998 w ZChN, w 1992 prezes oddziału w Tomaszowie Maz., 1993-1997 prezes Okręgu Piotrkowskiego; 1994-1998 radny Miasta Tomaszów Maz. z listy Akcji Katolickiej, członek Zarządu Miasta; od 1998 w Stronnictwie Narodowym, 2000-2004 prezes Zarządu Powiatowego. Od IV 1999 sekretarz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, oddział w Tomaszowie Maz., 1999-2001 delegat Stowarzyszenia do Rady Kombatantów przy Staroście Tomaszowskim; od 1999 członek Polskiego Związku Motorowego Automobilklub w Tomaszowie. 2005-2007 prezes Zarządu Powiatowego LPR w Tomaszowie Maz. (połączenie SN i LPR), od 2007 prezes Ruchu Ludowo-Narodowego w Zarządzie Powiatowym.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Krzyżem Semper Fidelis (1997), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (2005), brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. Powielacz.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Tomaszów Mazowiecki

Opcje strony

do góry