Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szwarocki Stanisław

Stanisław Szwarocki, ur. ok. 1922, data śmierci nieustalona.

Łódzki robotnik, tkacz w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Dubois Delta. Po przejściu na rentę malarz pokojowy. Od 1978 współpracownik KSS KOR, aktywny współpracownik m.in. Józefa Śreniowskiego (pozostawał w kontakcie z różnymi grupami robotników z zakładów włókienniczych i baz transportu samochodowego). Kolporter „Robotnika”. W 1979 jeden z czterech sygnatariuszy Karty Praw Robotniczych w Łodzi. 1978-1980 pisał (m.in. z Zenobią Łukasiewicz, Sławomirem Owsiejczukiem, Mieczysławem Kukułą, Władysławem Barańskim, J. Śreniowskim) na murach hasła (farbą migrującą własnej receptury: ropa naftowa ze smołą, praktycznie nie do usunięcia z murów), np. w Tarnobrzegu: ''Uwolnić Kozłowskiego'', Grudziądzu: ''Uwolnić Zadrożyńskiego'' w przeddzień ich procesów karnych, w VII 1980 w Karsznicach (węzeł PKP Zduńska Wola) na murach nastawni i na ścianach wagonów na bocznicy pytania, czy kolejarze poprą strajk pracowników węzła lubelskiego (używał szablonów pokostowanych kartonowych przygotowanych na zamówienie przez artystę plastyka Wojciecha Hempla, blokowym krojem pisma, tzw. corbusierówą).

W VIII 1980, podczas strajków na Wybrzeżu, wykonywał nocą napisy informujące o nich na chodniku przed głównymi bramami Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego (rano przywiezionym tam więźniom kazano przewrócić płyty chodnika napisami do ziemi). W czasie akcji protestacyjnej 20-23 XI 1981 autor pierwszych transparentów (na płótnie z tkalni białą emulsją lub smołą z ropą) włókniarzy w Marchlewskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Darłówku. W latacg 80. lider Międzynarodowej Ligi Praw Człowieka (organizacja z kręgu Koseckiego ze Szczecina).

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry