Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szwed Ryszard

Ryszard Szwed, ur. 6 V 1950 w Czerwieńsku k. Zielonej Góry. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Jankowice w Boguszowicach k. Rybnika (1967), Podoficerską Szkołę Zawodową w Elblągu (1969).

1969-1971 służba w jednostkach wojskowych w Stargardzie Szczecińskim i Trzebiatowie, w 1971-1973 konwojent w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gubinie, 1973-1974 służba wojskowa w jednostce tamże (w 1974 wyrokiem Sądu Koleżeńskiego dla Podoficerów zdegradowany do stopnia szeregowego z powodu kwestionowania kierowniczej roli PZPR i zwolniony ze służby), 1975-1976 mechanik w Kombinacie PGR Zakład Koło, III 1976 – XII 1981 górnik operator, górnik strzałowy w Zakładach Górniczych Lubin w Polkowicach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku na Szybie Zachodnim ZG Lubin, członek Zakładowego KS tamże, zwolniony dyscyplinarnie z pracy 13 XII 1981 z zakazem zatrudnienia w kopalni. I-IV 1982 z nakazu pracy monter instrumentów lutniczych w Dolnośląskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych w Lubinie, od VI 1982 górnik przodowy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Bytomiu Oddział w Lubinie Szyb Rudna. Kolporter prasy podziemnej, m.in. „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny”, „Zagłębia Miedziowego”, „Żądła Robola”, ulotek związkowych, zaangażowany w pomoc rodzinom zwolnionych z pracy górników, współorganizator struktur podziemnych „S” w zakładach KGHM. W II 1982 zatrzymany i przesłuchiwany, pobity w KW MO w Legnicy. Członek grupy tzw. bombiarzy: konstruktor (z Janem Kołodziejem) ładunku wybuchowego, który 12 II 1982 podłożyli pod stację CPN w centrum Lubina; 13 III 1982 zatrzymany (z J. Kołodziejem i Mirosławem Kozerą), 15 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy i we Wrocławiu, 15 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; 31 VIII i 1 IX 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie; 7 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 16 XII 1982 zwolniony. 14 II 1983 zatrzymany, 15 II 1983 aresztowany 21 XI 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazany na 4 lata więzienia za podłożenie materiałów wybuchowych w miejscu publicznym, osadzony w ZK w Łęczycy, następnie Strzelinie, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Bez zatrudnienia.

Od III 1985 na emigracji w USA; 1985-1989 górnik strzałowy w kopalni srebra w Idaho, 1989-1996 ustawiacz pras w zakładzie mechanicznym w Chicago, od 1996 właściciel firmy transportowej w Franksville w stanie Wisconsin. 1 IX 2009 decyzją Ministra Obrony Narodowej przywrócono mu stopień plutonowego Wojska Polskiego.

25 III – 22 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w ramach SOR krypt. Nić; 14 IX 1984 – 16 IV 1985 przez p. III RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Turek.

Łukasz Sołtysik

Polkowice, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry