Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szwed-Śniadowska Anna

Anna Szwed-Śniadowska, ur. 3 III 1955 w Bielsku-Białej, zm. 28 I 2002 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1979).

Od 1976 współpracowniczka KOR/KSS KOR, od 1977 działaczka SKS w Krakowie. Prowadziła działalność samokształceniową wśród uczniów liceów i studentów. Kolporterka wydawnictw niezależnych pism m.in. „Robotnika”, redaktorka „Indeksu”, współorganizatorka biblioteki SKS; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 1980–1981 pracownik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

We IX 1980 organizatorka punktu informacyjnego wolnych zw. zaw. Od 15 IX 1980 współorganizatorka i członek MKZ Kraków/MKZ Małopolska. 1980–1981 w redakcji niezależnego pisma „Goniec Małopolski”; tworzyła i kierowała Wszechnicą Związkową, organizatorka kursów dla nauczycieli z historii współczesnej i literatury.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach i Gołdapi, 2 VII 1982 zwolniona. 1982–1989 bez zatrudnienia. 1982–1984 studentka filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej tamże Prowadziła działalność podziemną w środowisku robotniczym Nowej Huty, organizując m.in. łączników i lokale na spotkania.

1989–1990 nauczycielka w Zespole Szkół Budowlanych w Krakowie, 1990–1999 w Zespole Szkół Odzieżowych nr 2 tamże; od 2000 na rencie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) .

15 IX 1977 – 19 I 1978 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Autograf; nast. do 5 III 1982 w ramach SOS krypt. Beta; 13 XII 1980 – 19 IX 1981 w ramach SOR krypt. Kobra; 12 X 1981 – 5 V 1983 przez Wydz. V/Wydz. IV KW MO ramach KE krypt. Rataj.

 

Ewa Zając, Cecylia Kuta

Opcje strony

do góry