Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymala Eugeniusz

Eugeniusz Szymala, ur. 26 XII 1941 we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa (1964).

21 IX 1964 – 7 I 1981 oficer WP – od podporucznika do majora – w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Wojskowej we Wrocławiu, Żaganiu, Zielonej Górze i Szczecinie; 1964-1965 aplikant w Prokuraturze Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, w 1965 prokurator; 1965-1968 oficer śledczy i starszy oficer śledczy tamże; w 1969 podprokurator w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Żaganiu; 1970-1972 podprokurator w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze; 1972-1981 wiceprokurator w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Szczecinie. Od 1976 sympatyk KOR.

17 IV 1981 – 28 I 1983 obrońca wojskowy przy Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie.

13 XII 1981 – 28 I 1983 obrońca wojskowy aresztowanych na mocy art. 46 i 48 dekretu o stanie wojennym, m.in.: Hieronima Tymińskiego (PG. Śl. 61/81), Eugeniusza Hilibrandta (PG. Śl.-II 232/82), Ireneusza Jońca (PG. Śl.-II 103/82), Jana Urbaniaka (PG. Śl.-II 251/82), Ryszarda Wyżgi (PG. Śl.-II 4/83), Jana Urbaniaka (PG. Śl.-II 251/82), Zbigniewa Jasiny (PG. Śl.-II 289/82), znany z częstych kontaktów z poszkodowanymi, przekazywania im żywności i leków (z oświadczenia Zbigniewa Jasiny: 56 odwiedzin w ciągu 32 tyg. pobytu w AŚ), obrońca internowanych – wskazywał nadużycie prawnych organów MO (np. niedoręczenie decyzji o internowaniu w momencie zatrzymania, pomijanie daty zatrzymania itp.) najwyższym organom władzy: gen. dyw. Czesławowi Kiszczakowi, NSA w Warszawie, Sejmowi PRL. 28 I 1983 decyzją gen. bryg. Kazimierza Lipińskiego (prezesa IWSN) usunięty z listy obrońców wojskowych; od V 1983 radca prawny, właściciel kancelarii radcowskiej.

17 III 1989 – IX 1992 rzecznik prasowy Mariana Jurczyka i „S” ’80 z siedzibą w Szczecinie, autor wniosku o rejestrację „S” ’80 w warszawskim Sądzie Okręgowym; w XII 1990 autor wystąpienia końcowego kandydata na prezydenta Stanisława Tymińskiego i pomysłodawca wykorzystania przez niego w kampanii prezydenckiej tzw. czarnej teczki. 23 III 1991 mianowany podpułkownikiem.

W okresie służby prokuratorskiej szykanowany jako katolik i bezpartyjny.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry