Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymajda Janina Stanisława

Janina Stanisława Szymajda, ur. 18 X 1940 w Noworąblowie k. Puław. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Chemii (1964).

1964-1970 nauczycielka w LO w Międzyrzecu Podlaskim, 1970-1972 w LO w Łosicach, 1972-1973 kierownik Wydz. Młodzieży Starszej w Komendzie Chorągwi ZHP w Lublinie, 1973-1976 zatrudniona w Kuratorium Oświaty i Wychowania tamże, 1976-1981 dyr. Technikum Chemicznego tamże; 1982-1983 nauczycielka chemii w VII LO w Lublinie. 1960-1984 członek nieformalnej grupy instruktorek harcerskich zgromadzonych wokół hm. Danuty Magierskiej. 1967-1980 w PZPR. 1964-1980 w ZNP (m.in. prezes koła).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Zespole Szkół Chemicznych w Lublinie, od 10 X 1980 Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” POiW w Lublinie. 1981 współinicjatorka akcji zbierania podpisów w zakładach pracy Lublina pod petycją do Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy ul. Mariana Buczka na ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Prymasa Stefana Wyszyńskiego (zebrano ok. 10 tys. podpisów). W X 1981 współinicjatorka powołania Społecznej Rady Oświaty przy Województwie Lubelskim. 19 XI – 2 XII 1981 współorganizatorka strajku nauczycieli lubelskich szkół średnich.

13 XII 1981 wyniosła (z grupą osób z Sekcji Oświaty i Wychowania) i ukryła część dokumentów i zbiorów biblioteki ze spacyfikowanego budynku ZR w Lublinie; następnie udostępniała pomieszczenia szkoły na zebrania Sekcji OiW, 19 XII 1981 zwolniona ze stanowiska dyr. szkoły, następnie w ukryciu. 27 XII 1981 zatrzymana, po przesłuchaniu w KW MO w Lublinie i odmowie podpisania tzw. lojalki internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi, 22 VII 1982 zwolniona. 1982-1989 autorka w podziemnym miesięczniku „Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania”; do pracy wydawniczej udostępniała własne mieszkanie. Od XI 1982 współorganizatorka podziemnej Wszechnicy Nauczycielskiej przy klasztorze oo. kapucynów w Lublinie. 1983-1988 organizatorka lubelskiej niezależnej Komisji Obrony Praw Pracowników Oświaty. 31 VIII 1983 zatrzymana na 48 godz. pod zarzutem organizowania manifestacji w rocznicę Sierpnia ’80, 2 IX 1983 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 9 XII 1983 zwolniona z pracy. 1983-1989 katechetka w parafii katedralnej w Lublinie. 1987-1989 przedstawicielka Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Lubelszczyznę (jedna z 3). Od III 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” POiW w Lublinie.

1989-1999 dyr. IX LO w Lublinie. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie, do 2003 członek Prezydium. 2001-2002 z-ca dyr. Pallotyńskiego Gimnazjum i LO w Lublinie. Od 2002 na emeryturze; przewodnicząca Regionalnego Koła Przyjaciół ZHR w Lublinie. W 2002 skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Lublinie. 2003-2008 przedstawicielka „S” w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i w Radzie Wojewódzkiej NFZ w Lublinie.

Wyróżniona Złotą Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1971), Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1973), Medalem KEN za Szczególne Zasługi dla Oświaty i Wychowania (1998), krzyżem Semper Fidelis (2002).

1982-1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Dyrektorka; 1987-1989 przez p. IV RUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Aktywistka.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry