Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szyjut Kazimierz Bronisław

Kazimierz Bronisław Szyjut, ur. 6 VII 1931 w Dąbrowie Górniczej, zm. 10 III 1987 w Koszalinie. Wykształcenie średnie – technik budowlany.

1951-1977 pracownik przedsiębiorstw budowlanych w Trójmieście, 1977-1987 prowadził własne gospodarstwo rolne w Niegoszczy k. Mielna. 1978-1979 w PZPR.

W 1981 inicjator gminnych struktur „S” RI, członek Zarządu Wojewódzkiego „S” RI na Pomorzu.

4 X 1984 po prowokacji kontrwywiadu WUSW w Koszalinie aresztowany za rzekomą próbę nawiązania kontaktów z wywiadem USA; przetrzymywany w areszcie WUSW w Koszalinie, przebywał też na oddziale szpitalnym AŚ w Szczecinie, skazany przez Sąd Wojskowy Pomorskiego Okręgowego Wojskowego w Bydgoszczy na 2 lata więzienia, w VII 1985 osadzony w ZK w Barczewie, gdzie pogarszał się stan jego zdrowia.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Mielno

Opcje strony

do góry