Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymańska Zofia Barbara

Zofia Barbara Szymańska, ur. 4 XI 1938 w Unisławiu Pomorskim. Ukończyła Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego w Toruniu (1956).

 1949–1952 w ZHP.

1956 – 1958 technik budowy-stażysta w Zjednoczeniu Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego w Inowrocławiu, 1958–1960 kierownik sklepu przemysłowego w Miejskim Handlu Detalicznym Artykułami Przemysłowymi tamże, 1960–1961 pracownik umysłowy w Dziale Inwestycji PSS Społem tamże, 1962–1991 pracownik techn. w Brygadzie Remontowo Budowlanej, nast. kierownik Grupy Konserwacyjno-Warsztatowej w Dziale Gł. Mechanika/Zakład Balneotechniki, kierownik Zakładu Balneotechniki Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego w Kołobrzegu.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od I 1981 członek KZ, VI – VII 1981 delegatka na I WZD Regionu Pobrzeże w Koszalinie.

 Po 13 XII 1981 kolporterka podziemnych pism i wydawnictw oraz ulotek, pomagała osobom zwalnianym z pracy za działalność opozycyjną; 10 XI 1982 uczestniczka manifestacji przed katedrą Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. Od II 1983 członek Biskupiego Koszalińsko-Kołobrzeskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom; współorganizatorka wieczorów poezji i spotkań patriotycznych, wykładów z prawa i historii. W III 1986 zatrzymana, poddana rewizji.

Od 19 IX 1989 współzałożycielka Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Obywatelskich w Kołobrzegu, członek KO tamże, 1989–1991 członek KZ w PPU tamże, 1991–1995 wiceprezes ds. techn. w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 1991 – 1995 członek KZ „S” przy KSM. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Medalem XX lat NSZZ Solidarność– Zasłużony Działacz Regionu Koszalińskiego Pobrzeże (2000).

28 XI 1985 –VI 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Koszalinie w ramach SOR krypt. Opornik; 29 XI 1988 – 28 IX 1989 przez RUSW w Kołobrzegu w ramach KE krypt. Łącznik.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony

do góry