Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Konrad

Konrad Szymański, ur. 29 VI 1947 w Siedlisku k. Trzcianki. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kępnie (1978).

W 1965 ślusarz w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Kluczborku; 1966-1970 konserwator urządzeń mechanicznych w Zakładach Mięsnych w Kępnie; 1970-1976 specjalista ds. jakości w Ponar-Remo tamże; od 1976 mistrz ds. eksploatacji w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Kalisz Zakład Energetyki Cieplnej Kępno.

W VIII 1980 współorganizator strajku w ZEC Kępno, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZEC, następnie członek KZ; przew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Kępno; w VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Południowa. Od XI 1981 członek Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 uczestnik akcji zabezpieczenia dokumentów „S” (we współpracy z Henrykiem Mullerem, Wiesławem Kołodziejczykiem Włodzimierzem Jędrasikiem i Stanisławem Leszczyńskim): część zniszczono w siedzibie MKP w Kępnie, resztę przewieziono do ks. Mieczysława Magnuszewskiego, w oknie MKP wywieszono biało-czerwoną flagę z czarną szarfą i napisem „Niech żywi nie tracą nadziei”. 16 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Głogowie, 16 XII 1981 zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym. V-IX 1982 działacz podziemnej nieformalnej MKP w Kępnie; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Z dnia na dzień” i „Biuletynu Dolnośląskiego”. W V 1982 współorganizator pomocy dla strajkujących w Ponar-Remo, zaangażowany w przewóz (we współpracy z Wiesławem Kołodziejczykiem i Henrykiem Mullerem) pieniędzy z Kalisza od o. Stefana Dzierżka na opłacenie grzywien zasądzonych przez kolegium ds. wykroczeń zwolnionym pracownikom. Do IX 1982 bez stałego zatrudnienia.

Od IX 1982 na emigracji w USA (Sacramento). 1982-1986 aplikator w Orken Pest Control w Sacramento, 1986-2004 współwłaściciel firmy budowlanej American West Homes Corp. w Sacramento, od 2004 po wypadku w pracy na rencie. W 1983 współorganizator Światowego Zjazdu Organizacji Popierających Solidarność w Los Angeles, Współorganizator (wraz z Mieczysławem Dudkiewiczem i Eugeniuszem Grelusem) Solidarności Kalifornijskiej.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony

do góry