Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymborski Stanisław

Stanisław Szymborski, ks., ur. 24 V 1947 w Łopieniach Szelągach k. Wysokiego Mazowieckiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1972), w V 1972 święcenia kapłańskie.

Od 1972 wikariusz w parafii św. Aleksandra w Suwałkach, od 1978 w parafii Wysokie Mazowieckie, od IX 1979 w parafii Kolno, kapelan szpitala tamże. 1979-1984 członek diecezjalnej rady duszpasterskiej.

Od jesieni 1980 kapelan „S”.

Od 17 XII 1981 organizator dostaw darów dla rodzin internowanych i represjonowanych; głosiciel patriotycznych kazań. Od VI 1982 wikariusz w parafii Rzekuń; od XI 1982 w parafii św. Michała Archanioła w Łomży, w kontakcie z miejscowymi działaczami „S”, m.in. z Marianem Chojnowskim kontynuator Mszy za Ojczyznę zapoczątkowanych przez ks. Stanisława Wysockiego (gromadziły wiernych i opozycjonistów z całego woj. łomżyńskiego); opiekun baz oazowych. Od IX 1986 wikariusz parafii Płonka Kościelna, od 1987 parafii św. Antoniego w Ostrołęce, od 1988 parafii Nowogród.

Od 1989 proboszcz parafii Borkowo, od 1996 parafii Dobrzyjałowo, od 2003 parafii Łyse, od 2005 parafii Tykocin. Od 1989 referent ds. charytatywnych dekanatu kolneńskiego, 1990-1996 wicedziekan; 1991-1996 członek rady kapłańskiej; 1992-1996 członek diecezjalnej rady ds. ekonomicznych; od 1999 kanonik honorowy Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu. W 2000 absolwent teologii w Instytucie Studiów Nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2004 wicedziekan dekanatu myszynieckiego.

Do 28 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Łomży w ramach SOS krypt. Rektor.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Kolno

Opcje strony

do góry