Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymczak Juliusz

Juliusz Szymczak, ur. 23 II 1952 w Jarocinie. Ukończył LO tamże (1972). 1976-1979 Student Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, kierunek filologia klasyczna.

W 1975 dyżurny ruchu w PKP Poznań Krzesiny. 1976-1977 członek KOR. 1977-1980 rzecznik SKS, łącznik ze środowiskami studenckimi w Poznaniu i w Krakowie, rzecznik ds. kontaktów z Kościołem (w kontakcie m.in. z bp. Henrykiem Gulbinowiczem). 1977-1979 kolporter wydawnictw niezależnych m.in. ROPCiO, KOR/KSS KOR, SKS, KPN, książek, z i do Gdańska, Krakowa, Poznania (kontakt m.in. z Stanisławem Barańczakiem), sporo materiałów odbierał bezpośrednio z niezależnej Drukarni im. J. Piłsudskiego; we współpracy m.in. z Bronisławem Wildsteinem, Bogusławem Sonikiem, Lesławem Maleszką. 1979-1981 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozofia chrześcijańska. W 1979 motorniczy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu, 1979-1997 dyżurny ruchu w PKP Stacja Kotlin.

Od IX 1980 w „S” przy PKP Stacja Kotlin; od XI 1980 z-ca przewodniczącego KZ.

Od 21 XII 1981 w ukryciu, m.in. we Wrocławiu u Marka Zybury, Janiny Sowy, Lucyny Stankiewicz i Zofii Furdy; w Broniszewicach u ks. Ryszarda Woźniaka, w Pleszewie u ks. Janusza Kulbarscha, w Poznaniu u ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Mariana Lewandowskiego. 9 III 1982 dobrowolnie zgłosił się na KW MO w Bydgoszczy, przewieziony do KM MO w Jarocinie, od 12 III w AŚ w Ostrowie Wlkp., 31 V 1982 sąd umorzył sprawę. 1981-1983 działacz podziemia (we współpracy m.in. z Aleksandrem Gleichgewichtem, Lechem Budrewiczem, Markiem Zyburą), do 1988 kolporter wydawnictw podziemnych, 1983-1987 współpracownik Solidarności Walczącej we Wrocławiu (od 1982 wydawnictwa otrzymywał od Stanisława Siekanowicza z okolic Oleśnicy, Wiesława Kęcika i Lecha Budrewicza z Wrocławia, odbiorcami byli Krystyna Sas z Poznania, ks. R. Woźniak z parafii Michała Archanioła w Broniszewicach, ks. Zbigniew Szymczak z parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Żelaźnie k. Nakła, Stanisław Kończalik i Kazimierz Dzierga z Jarocina).

Od 1989 działacz „S” kolejarskiej. 1997-1998 dyspozytor w Dyrekcji Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu, w 1999 dyspozytor w PKP Dyrekcja Przewozów Towarowych Ekspozytura Poznań, od 1999 starszy dyspozytor w PKP Cargo SA tamże.

Rozpracowywany przez p. V RUSW w Jarocinie w ramach SOS krypt. Literatura.

 

Grażyna Schlender

Kotlin, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry