Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymecki Eugeniusz

Eugeniusz Szymecki, ur. 16 IV 1948 w Toruniu. Ukończył ZSZ dla Pracujących tamże (1965).

1962-1967 mechanik w PKS w Toruniu, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1969-1982 sztauer, operator sprzętu zmechanizowanego w Zarządzie Portu Gdańsk.

W VIII 1980 współorganizator strajku na Rejonie I Portu, członek KS, odpowiedzialny za straże i patrole strajkowe. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Rejonowej Rejonu I ZPG, członek KZ w ZPG, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13-19 XII 1981 współorganizator strajku w porcie (m.in. z Rudolfem Zającem kierował protestem w Rejonie I). 8 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 30 III 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, uwolniony aktem łaski Rady Państwa. Zwolniony z pracy; w 1983 zatrudniony w PPZ Mardex, 1983-1984 w Spółdzielni Pracy Ekspedytor w Gdyni, w 1984 w Zakładzie Budowlano-Remontowym w Gdańsku, 1984-1985 w Zakładzie Usług Przemysłowych w Gdańsku, 1985-1986 w Spółdzielni Budowlano-Remontowej w Żukowie, 1986-1989 w Firmie Budowlanej ATA Morkowski; w VIII 1988 w czasie strajku wspomagał finansowo strajkujących portowców.

1989-1991 operator sprzętu zmechanizowanego w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku, 1992-1999 w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Sprzętowo-Usługowym Wolny Obszar Celny Sp. z o.o., 1999-2003 w Porcie Gdańskim Eksploatacja Sp. z o.o., od 2003 na emeryturze. W 1991 członek Sekcji Portów Morskich „S”, 1995-1998 członek KZ w Wolnym Obszarze Celnym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

26 II – 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry