Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ściobłowski Jacek

Jacek Ściobłowski, ur. 24 IV 1959 we Wrocławiu. 1979-1982 student Wydz. Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent studiów licencjackich w USA (1985).

1978-1980 luźno związany z KSS KOR i ROPCiO (kolportaż wydawnictw niezależnych), współpracownik SKS.

Od X 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Uczelnianego NZS na Wydz. Prawa UWr, delegat na Ogólnopolski Zjazd Założycielski NZS w Warszawie. Od jesieni 1980 członek KPN. W 1981 autor tekstów, redaktor i organizator druku „Komunikatów” NZS UWr; drukarz pisma KPN „Gazeta Polska”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, od 25 I 1982 (karnie przeniesiony) w Strzelcach Opolskich (ciężko pobity), od 19 III 1982 w Nowym Łupkowie, od 20 IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa (15 VII 1982 ponownie pobity), przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, następnie na 7-dniowowej przepustce, ukrywał się; 31 VIII 1982 uczestnik demonstracji we Wrocławiu, zatrzymany przez MO, symulował zawał serca i uciekł ze Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Drukarz i kolportaż ulotek KPN. Pod koniec IX 1982 zatrzymany, przewieziony do KW MO, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 2 XII 1982. W XII 1982 skreślony z listy studentów UWr.

Od I 1983 na emigracji w USA. W 1989 wrócił do Polski. Do 1991 członek władz krajowych i regionalnych KPN, 1989-1991 rzecznik prasowy KPN we Wrocławiu. 1990-1994 szef redakcji informacji i publicystyki w Prywatnej Telewizji Echo, 1994-2000 wiceprezes Zarządu i szef redakcji informacji w Telewizji Dolnośląskiej, od 2000 szef analiz programowych ATM Grupa SA.

26 V – 4 VI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Protest.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry