Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ściskalski Janusz Andrzej

Janusz Andrzej Ściskalski, ur. 26 IV 1953 w Wieluniu, absolwent Politechniki Częstochowskiej (1977). 1978–1989 konstruktor, weryfikator, kierownik pracowni konstrukcji oprzyrządowania tłocznego w Zakładach Mechanicznych „Ursus”.

Od IX 1980 członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Mazowsze, członek „S”, 1980 członek założyciel „S” w ZM Ursus. 1980–1981 oddelegowany do pracy w Regionie Mazowsze, współautor projektu statutu NSZZ Region Mazowsze, od 29 V 1981 referent w Sekcji Kultury Zarządu „S” Region Mazowsze (od X 1981 kierownik Sekcji Kultury), m.in. 10 XI 1980 organizator Koncertu Solidarności w Teatrze Wielkim w Warszawie w dniu rejestracji „S” z udziałem ponad 2 tys. członków Związku, patron wydawniczy pism i broszur kulturalnych, organizator ogólnopolskiego konkursu na najlepszy plakat z okazji 1-ego i 3-ego Maja. V 1981 organizator oficjalnych związkowych obchodów święta 3-Maja – na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie oraz współorganizator wydania broszurki (faksymile) z oryginalną treścią Konstytucji 3-Maja i plakatu 3-cio majowego w 190-tą rocznicę jej uchwalenia. 1980–1981 uczestnik negocjacji z władzami Warszawy dot. kolejnych siedzib Związku w Warszawie. 1980–1981 członek Zarządu, 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1980-1981 delegat na I KZD „S”.

13 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w siedzibie mazowieckiej „S”, aresztowany, przewieziony do komisariatu MO na ul. Wilczej. 1981–1982 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy kościołach św. Jacka i św. Maksymiliana Kolbe w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator koncertów patriotycznych w kościele św. Jacka na Nowym Mieście i mieszkaniach prywatnych; uczestnik koła dyskusyjnego wśród kadry techniczno-technologicznej ZM Ursus.

Do 1988 kolporter prasy podziemnej w ZM Ursus , fotograf demonstracji i uroczystości patriotycznych. 1983-1984 kilkukrotnie zatrzymywany.

1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w ZM Ursus, współorganizator akcji wyborczej Komitetów Obywatelskich „S”, 1989-1994 delegat na KZD „S”, 1990-1991 przew. KZ w ZM „Ursus”. 1992-1996 Dyrektor Generalny ZPC „Ursus”. 1997 z-ca red. nacz. „Tygodnika Solidarność”. 1998–2009 dyrektor/prezes przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego, współautor i realizator kilku dużych programów restrukturyzacyjnych: 1998-2000 zarządca Komisaryczny i likwidator Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie, 2000-2002 prezes „Mera-Pnefal” ZPC Sp. z o.o. w Warszawie, 2002-2004 prezes i współwłaściciel „Mera-Trade” Sp. z o.o. w Warszawie, 2004-2006 prezes i współwłaściciel AMA Consulting Sp. z o.o. w Warszawie, 2006 – 2009 dyrektor w Stołecznym Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi – restrukturyzacja i przygotowanie firmy do prywatyzacji bezpośredniej. od 2007 - działalność gospodarcza pod nazwą „Doradztwo i Zarządzanie Janusz Ściskalski” – inwestycje ekologiczne, m. in. utylizacja odpadów komunalnych, produkcja zielonej energii. 2011-2015 członek Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o. o., doradca Prezesa Agencji w zakresie optymalizacji zużycia/kosztów energii cieplnej i elektrycznej przez struktury regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

1998-2000 członek zespołu gospodarczego Instytutu Lecha Wałęsy w Warszawie, sekretarz Zarządu ChD III RP i Z-ca Szefa Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w kampanii prezydenckiej 2000 roku. Od 2005 członek władz stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego, delegat na zjazd; 2009 pomysłodawca i twórca Porozumienia Warszawskiego „Wspólnota Samorządowa”, 2010 szef Sztabu Wyborczego Krajowej, Mazowieckiej i Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, 2010 –2016 przew. Oddziału Warszawskiego Wspólnoty Mazowieckiej; Twórca Porozumienia Warszawskiego „Wspólnota Samorządowa”. 2011-2016 wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

1989 rozpracowywany przez Wydz. VII Departamentu II MSW; III–V 1989 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Krąg.

 

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry