Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ściskalski Janusz Andrzej

Janusz Andrzej Ściskalski, ur. 26 IV 1953 w Wieluniu, absolwent Politechniki Częstochowskiej (1977).

1978–1989 konstruktor, weryfikator, kierownik pracowni konstrukcji oprzyrządowania tłocznego w Zakładach Mechanicznych Ursus.

Od IX 1980 członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Mazowsze, członek „S”, 1980 członek założyciel „S” w ZM Ursus.

1980–1981 oddelegowany do pracy w Regionie Mazowsze, współautor projektu statutu NSZZ „S” Region Mazowsze, od 29 V 1981 referent w Sekcji Kultury Zarządu Regionu Mazowsze (od X 1981 kierownik Sekcji Kultury), m.in. 10 XI 1980 organizator Koncertu Solidarności w Teatrze Wielkim w Warszawie w dniu rejestracji „S” z udziałem ponad 2 tys. członków związku, patron wydawniczy pism i broszur kulturalnych, organizator ogólnopolskiego konkursu na najlepszy plakat z okazji 1 V i 3 V. V 1981 organizator oficjalnych związkowych obchodów święta 3 V na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie oraz współorganizator wydania broszurki (faksymile) z oryginalną treścią Konstytucji 3 V i plakatu w 190. rocznicę jej uchwalenia. 1980–1981 uczestnik negocjacji z władzami Warszawy dot. kolejnych siedzib „S” w Warszawie. 1980–1981 członek ZR, 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1980–1981 delegat na I KZD „S”.

13 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w siedzibie mazowieckiej „S”, aresztowany, przewieziony do komisariatu MO na Wilczej. 1981–1982 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy kościołach św. Jacka i św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator koncertów patriotycznych w kościele św. Jacka w Warszawie i mieszkaniach prywatnych; uczestnik koła dyskusyjnego wśród kadry techn.-technologicznej ZM Ursus.

Do 1988 kolporter prasy podziemnej tamże, fotograf demonstracji i uroczystości patriotycznych. 1983–1984 kilkakrotnie zatrzymywany.

1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w ZM Ursus, współorganizator akcji wyborczej Komitetów Obywatelskich „S”, 1989–1994 delegat na KZD „S”, 1990–1991 przew. KZ w ZM Ursus. 1992–1996 dyr. generalny ZPC Ursus. 1997 z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Solidarność”. 1998–2009 dyr./prezes przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego, współautor i realizator kilku dużych programów restrukturyzacyjnych: 1998–2000 zarządca komisaryczny i likwidator Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie, 2000–2002 prezes Mera-Pnefal ZPC Sp. z o.o. w Warszawie, 2002–2004 prezes i współwłaściciel Mera-Trade Sp. z o.o. w Warszawie, 2004–2006 prezes i współwłaściciel AMA Consulting Sp. z o.o. w Warszawie, 2006–2009 dyr. w Stołecznym Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi – restrukturyzacja i przygotowanie firmy do prywatyzacji bezpośredniej. Od 2007 działalność gospodarcza: Doradztwo i Zarządzanie Janusz Ściskalski – inwestycje ekologiczne, m.in. utylizacja odpadów komunalnych, produkcja zielonej energii. 2011–2015 członek Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z  o.o., doradca prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zakresie optymalizacji zużycia/kosztów energii cieplnej i elektrycznej przez struktury regionalne WAM.

1998–2000 członek zespołu gospodarczego Instytutu Lecha Wałęsy w Warszawie, sekretarz Zarządu ChD III RP i z-ca szefa sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w kampanii prezydenckiej 2000. Od 2005 członek władz stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego, delegat na zjazd, 2009 pomysłodawca i twórca Porozumienia Warszawskiego Wspólnota Samorządowa, 2010 szef Sztabu Wyborczego Krajowej, Mazowieckiej i Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, 2010–2016 przew. Oddziału Warszawskiego Wspólnoty Mazowieckiej. 2011–2016 wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Od 2015 własna działalność gospodarcza.

1989 rozpracowywany przez Wydz. VII Dep. II MSW; ­III–V 1989 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Krąg.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry