Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śledź Aleksy Leszek

Aleksy Leszek Śledź, ur. 12 VII 1958 w Sandomierzu. 1979-1987 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historycznego, kier. historia.

1979-1980 członek SKS. 1979-1989 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. 1979 – VIII 1980 kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, organizator akcji ulotkowych w Krakowie.

W VII 1980 kurier z informacjami pomiędzy strajkującymi w Hucie Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. a Krakowem. VIII-IX 1980 łącznik nieformalnego centrum informacji wspierającego strajkujące krakowskie zakłady, następnie organizatorów NSZZ; we IX 1980 uczestnik wieców studenckich na UJ, współzałożyciel Grupy Inicjatywnej, członek NZS, Komisji Wydziałowej; jesienią 1980 współorganizator marszu protestacyjnego z UJ pod KW MO przeciwko aresztowaniu Leszka Moczulskiego. 1980-1981 współzałożyciel, redaktor, drukarz, organizator działalności wydawniczej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ Sekcji Historii Najnowszej (we współpracy z Krzysztofem Jakubkiem, Janem Organem, Wojciechem Pęgielem); w 1981 założyciel z Janem Rokitą, Jarosławem Zadenckim i Konstantym Miodowiczem Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia; współorganizator Niezależnej Oficyny Studentów; inicjator studenckich grup samokształceniowych z zakresu historii najnowszej.

13 XII 1981 – początek 1982 w ukryciu; organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin; 1982-1984 z inspiracji Władysława Kucharza współzałożyciel, szef drukarni, drukarz podziemnych pism „Aktualności” i „Serwisu Informacyjnego RKW «S» Małopolska” (m.in. z Bożeną Witkowską, Zbigniewem Fijakiem, Markiem Szczur-Sadowskim, Bogusławem Wróblem, Zdzisławem Owsianką), 1984-1986 organizator i szef drukarni podziemnego pisma „Hutnik” na Klinach w Krakowie; instruktor na podziemnym kursie poligrafii dla działaczy z Górnego Śląska i Małopolski. Współpracownik ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. 1986-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. Współzałożyciel, historyk-dokumentalista Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, 1988-1990 historyk-archiwista w Archiwum Państwowym.

Od IV 1989 członek Małopolskiego KO (od X Krakowski KO); członek KZ „S” przy Archiwum Państwowym w Krakowie, 1989-1992 KK „S” Pracowników Archiwów Państwowych. 1990-1996 przedsiębiorca, od 1996 na rencie. Od 2008 zajmuje się badaniami dot. podziemnej opozycji w l. 80. w Małopolsce oraz działaniami aparatu bezpieczeństwa PRL wobec ugrupowań niepodległościowych.

1980 – XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Intruzi; 26 VIII 1986 – VIII 1989 przez Wydz. III-1/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Bojownik.

 

Tomasz Kalita|Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry