Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta

Iwona Elżbieta Śledzińska-Katarasińska, ur. 3 I 1941 w Komornikach k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologicznego (1963).

1971–1981 w PZPR (4 XII 1981 zwrot legitymacji partyjnej).

1963–1964 korektorka w PWN w Łodzi, 1964–1973 członek zespołu redakcyjnego w „Dzienniku Łódzkim”, 1973–1975 dziennikarka w Łódzkim Ośrodku TVP, 1975–1983 z-ca kierownika działu ekonomicznego redakcji „Głosu Robotniczego”.

Od IX 1980 w „S”, od IX 1981 kierownik i współzałożycielka nieformalnej sekcji zawodowej „S” dziennikarzy prasy, radia i tv w Łodzi. 27 I 1981 z Marianem Miszalskim jako jedyni dziennikarze w Łodzi wzięli udział w strajku ostrzegawczym w związku ze sporem o wolne soboty. IX–X 1981 sprawozdawczyni „Głosu Robotniczego” podczas I i II tury I KZD NSZZ „S”. XI–XII 1981 pomysłodawczyni i współredaktorka jednodniówki „Rewers” (nakł. w całości skonfiskowano).

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Olszynce Grochowskiej, 18 XII 1981 zwolniona ze wzgl. na ciążę. II 1982 na mocy postanowienia Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej przy KŁ PZPR zakaz zatrudniania w instytucjach „frontu ideologicznego i propagandowego”, kierowanych przez partię i państwo. 30 X 1983 zwolniona z pracy. XII 1982–1989 w Radzie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy parafii Najświętszego Imienia Jezus (oo. Jezuitów) w Łodzi. V 1984–IV 1989 redaktorka pisma RKW „Głos Łodzi”, a 1989 jednocześnie „Solidarności Ziemi Łódzkiej”. 1984 st. specjalista ds. akwizycji i promocji w przedsiębiorstwie zagranicznym Arlex w Skoczowie, 1984–1987 specjalista ds. obsługi turystów w Biurze podróży Tour-Retour w Łodzi, 1987–1989 gł. specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Niewidomych w Warszawie. 1989 współzałożycielka i sekretarz Wojewódzkiego KO „S” w Łodzi. Współorganizatorka i redaktorka nacz. „Gazety Łódzkiej”. 1990–1994 radna Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia WKO. 1990–1991 w ROAD, 1991–1994 w UD, 1994–2001 w UW, od 2001 w PO. Od 1991 posłanka na Sejm RP z listy UD, nast. UW i PO.

Współredaktorka książki Nasze 53 dni i dwa tygodnie 4 czerwca ’89 (2009).

31 XII 1981–28 VI 1985 rozpracowywana przez Wydz. III WSW w Łodzi w ramach KE krypt. Ciężarna.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry