Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śleboda Józef

Józef Śleboda (o. Ryszard), ur. 13 II 1938 w Poznaniu, zm. 16 XII 2003 w Krakowie. Absolwent seminaryjnych studiów filozoficznych i teologicznych w Sędziszowie Małopolskim, Krakowie, Stalowej Woli.

Od 1958 w nowicjacie oo. Kapucynów w Sędziszowie, od VIII 1958 w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, w 1965 śluby zakonne, w 1967 święcenia kapłańskie. Od 1967 w domu zakonnym w Krakowie, od 1968 w Nowej Soli, od 1970 w Pile, od 1973 katecheta w Wałczu, od 1979 wikariusz domu zakonnego i katecheta w Bytomiu, od 1980 wikariusz adiutor i p.o. przełożony domu w Bytomiu. W czerwcu 1956 uczestnik wydarzeń w Poznaniu. Od 1979 związany z WZZ w Bytomiu.

Od lata 1980 współpracownik i kapelan bytomskiej „S”. Od IX 1980 honorowy członek KZ „S” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, inicjator i organizator Mszy za Ojczyznę, 21 IX 1981 mszy w intencji pomordowanych na Wschodzie. Od VII 1981 administrator parafii św. Krzyża w Bytomiu.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Bytomiu i Strzelcach Opolskich, 22 XII 1981 zwolniony mimo odmowy podpisania tzw. lojalki. W I 1982 przeniesiony do Gdańska. 9 IV 1982 wystąpił do WRON o aresztowanie bądź internowanie w zamian za zwolnienie jednego ze swych internowanych parafian. Współinicjator i organizator (z o. Bogusławem Piechutą) Mszy za Ojczyznę odprawianych od VII 1982 w kościele oo. Kapucynów w Krośnie 13. dnia każdego miesiąca oraz 3 V, 31 VIII i 11 XI; współpracownik i kolporter podziemnego pisma „Solidarność Podkarpacka”, użyczał prywatnej maszyny do pisania i przechowywał w swojej celi materiały poligraficzne; współorganizator spotkań i odczytów w klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie. Od VIII 1982 katecheta w Krośnie. W VI 1984 oskarżony w procesie działaczy „S” podkarpackiej, postępowanie umorzono w VII 1984 na mocy amnestii. Kilkakrotnie na wniosek władz przenoszony na inne stanowiska kościelne z zakazem prowadzenia działalności politycznej. W I i II 1985 inicjator (z o. B. Piechutą) utworzenia Radia Kapucyńskiego Krosno; od 1985 współpracownik podziemnych struktur „S” Regionu Małopolska w Myślenicach. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, przesłuchiwany. Od VIII 1985 wikariusz w Nowej Soli; od IX 1988 duszpasterz Świata Pracy w Gorzowie Wlkp.

Od VII 1991 gwardian w Gdańsku; od XII 1992 kapelan Rejonowego AŚ tamże; od VIII 1994 ojciec duchowny braci jurystów w Stalowej Woli; od VII 1995 wikariusz domu w Częstochowie.

Odznaczony Medalem Solidarności (1997), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (1998), Krzyżem Więźnia Politycznego (1998), Krzyżem Walki o Niepodległość (1999), Krzyżem Semper Fidelis.

Bogusław Kleszczyński

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry