Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śleszyński Ryszard

Ryszard Śleszyński, ur. 15 X 1927 w Lidzie (obecnie Białoruś), zm. 31 X 2007 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Łączności (1957).

1957-1960 pracownik Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 1960-1995 Zarządu Portu Gdynia (od 1991 Morski Port Handlowy Gdynia SA).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie Gdynia; od IX 1980 w „S”; w 1981 członek KZ i przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do wyjaśnienia zarzutów dot. kierowania Komitetem Założycielskim w Porcie na przełomie 1980/1981.

Po 13 XII 1981 organizator nieformalnej tajnej struktury „S” w Porcie Gdynia, 1982-1983 wraz z Wiesławem Wodykiem wydawca i redaktor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” („S” Portu Gdynia), 1982-1989 współorganizator zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych, kolporter podziemnej prasy i książek w Porcie.

W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w Porcie Gdynia, 1989-1995 KZ „S”; delegat na kolejne WZD, 1993-1997 członek ZR. Od 1995 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry