Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ślisz Józef

Józef Ślisz, ur. 20 III 1934 w Łukawcu k. Rzeszowa, zm. 6 III 2001 w Łące k. Rzeszowa. Ukończył I LO w Rzeszowie (1952).

1952–1961 pracownik zakładów przemysłowych, m.in. magazynier w Zakładach Chemicznych w Nowej Sarzynie, od 1961 gospodarstwo rolne.

Od 1980 członek „Solidarności Wiejskiej”, 1981–1989 „S” RI. I–II 1981 współorganizator strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, przew. komisji ds. realizacji tychże. Od III 1981 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, uczestnik strajku okupacyjnego w budynku ZSL w Bydgoszczy, sygnatariusz porozumienia po kryzysie bydgoskim, XI–XII 1981 członek Ogólnopolskiego KS „S” RI.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, organizator pomocy dla represjonowanych. II 1985 wznowił działalność Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, przew. Grupy Roboczej ds. realizacji tychże. 1987–1989 przew. Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”, IV–XII 1989 przew. „S” RI.

1988–1990 członek KO przy Przew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie. II–IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego i podzespole ds. rolnictwa oraz grupie roboczej ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. 1989–1993 senator i wicemarszałek Senatu: 1989–1991 z listy KO, 1991–1993 z listy Porozumienia Ludowego, członek senackich komisji Rolnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 1989–1992 organizator i przew. Rady Krajowej PSL-Solidarność, 1994–1996 prezes SLCh, 1997–2001 wiceprzew. Rady Krajowej SKL. 1991 założyciel Fundacji im. Macieja Rataja, od 1993 przew. Rady Instytutu im. M. Rataja, od 1998 założyciel i członek Fundacji Akcja Rolnicy Rolnikom.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011).

V 1981–VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ziemianin.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry