Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śliwiński Jarosław

Jarosław Śliwiński, ur. 28 II 1939 w Mirocinie k. Przeworska. Ukończył ZSZ w Ścinawie k. Wrocławia (1956) oraz Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze (1966).

1956–1959 tokarz w Jeleniogórskich Zakładach Produkcji Części Zamiennych, 1959–1961 zasadnicza służba wojskowa, 1961–1978 kierownik Magazynów KWB Turów, od 1978 praca w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

I – II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, członek KS. Organizator zebrań założycielskich kół Solidarności Wiejskiej w gm. Roźwienica, Gać i Przeworsk. W 1981 założyciel i przew. koła wiejskiego „S” RI w Mirocinie, 1981 przew. koła tamże; członek Zarządu Gminnego „S” RI w Przeworsku, Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Przemyślu­ z siedzibą w Jarosławiu, przew. Komisji Rewizyjnej. Współ­or­ga­nizator akcji protestacyjnych w Warszawie podczas rozpraw sądowych zw. z rejestracją „S” RI. 8–9 III 1981 uczestnik I tzw. zjazdu zjednoczeniowego Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej i NSZZ „S” RI w Poznaniu.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych pism m.in.: „Słowo i Czyn”, „Wieś Solidarna”, „Wieś Polska”, „Żądło”, „Busola”, „Solidarność Trwa”, „Solidarność Zwycięży”, „Pobudka”, „Gazeta Ludowa”; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984–1989 ajent stacji benzynowej w Okręgowej Dyrekcji CPN w Rzeszowie. W 1988 współorganizator zbiórek i transportów żywności dla strajkujących górników i hutników; uczestnik reaktywowania (z Henrykiem Bąkiem) PSL (Mikołajczykowskiego), od V 1989 prezes tej partii w woj. przemyskim. Przeciwnik ponownej legalizacji „S” RI. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

24 XII 1981 – 24 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Przemyślu/p. VI Komisariatu MO/RUSW w Przeworsku w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przeworsk

Opcje strony

do góry