Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śliwiński Zbigniew

Zbigniew Śliwiński, ur. 16 XI 1948 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, kierunek budownictwo (1978); Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

1968-1987 pracownik Biura Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Częstochowie.

Od X 1980 w „S”, współzałożyciel i przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od I 1981 przewodniczący KZ, II-VI 1981 członek Prezydium Regionalnego Komitetu Założycielskiego, w XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar w Częstochowie. W 1981 członek Regionalnej Komisji Wyborczej, współautor ordynacji wyborczej Regionu Częstochowa. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie, 29 IV 1982 zwolniony. 1982-1987 przewodniczący TKZ; w 1983 współwydawca (z Kazimierzem Kołodziejczykiem) zakładowego pisma podziemnego „Michałek”. 1982-1989 kolporter pism podziemnych (m.in. z Benedyktem Bilnikiem, Antonim Tajerem, Józefem Urbankiem, Wojciechem Więckowskim). 1984-1990 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie, współtwórca (z B. Bilnikiem i Józefem Ulińskim) gazetki ściennej DLP; 1985-1989 współorganizator (z Haliną Grzybowską) Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Częstochowie. 1984-1986 świecki uczestnik II Synodu Diecezji Częstochowskiej. 1987-1990 pracownik Firmy Handlowej Butpol w Częstochowie.

W 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy parafii św. Wojciecha; członek Regionalnego KO, asystent Andrzeja Rozmarynowicza. 1989-1990 członek Częstochowskiego KO, 1990-1998 I z-ca prezydenta Częstochowy. 1993-1998 członek Ligi Miejskiej, 1994-1998 radny Miasta Częstochowa (z listy Ligii Miejskiej). W 1998 odszedł z „S” 1998-2001 na rencie. W 2001 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, 2001-2003 weryfikator nieruchomości w Polskim Towarzystwie Finansowym oddział w Częstochowie. Od 2002 właściciel Biura Rzeczoznawstwa Majątkowego Śliwiński.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry