Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świderski Andrzej

Andrzej Świderski, ur. 28 III 1950 w Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 3 w Łodzi (1969).

W II 1971 w Łodzi uczestnik demonstracji w związku z wypadkami na Wybrzeżu. 1970-1975 zatrudniony w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil w Łodzi, 1973-1975 zasadnicza służba wojskowa w marynarce wojennej na Helu, 1975-1978 zatrudniony w Polskim Związku Wędkarskim w Łodzi, 1978-1989 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice Wydział Mechaniczno-Konstrukcyjny W-32 w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku na W-32 w HK, od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na W-32. 1980-1981 przywoził z ZR Ziemia Łódzka prasę niezależną (m.in. „Robotnik”, „Opinia”) i książki (m.in. Jana Strzeleckiego, Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), które kolportował na W-32 i wśród znajomych, a także ulotki rozprowadzane w środkach komunikacji miejskiej.

14-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK na W-32, członek straży porządkowej na Wydziale. 1982-1988 działacz struktur podziemnych „S” w HK; 1982-1983 przewodniczący Wydziałowej TKZ. 1982-1989 inicjator zbiórek pieniędzy dla rodzin internowanych i więzionych pracowników Huty; kolporter podziemnej prasy i książek przywożonych z Warszawy i Wrocławia przez łącznika, przechowywanych w swoim domu i wspólnie z Januszem Drozdem rozprowadzanych w zakładzie pracy, w blokach i windach, w okolicy kościołów Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, w piwnicy w domu przy ul. PPR w Sosnowcu przechowywał prasę podziemną, papier i maszynę do pisania, na której przepisywał ulotki rozprowadzane i rozklejane na nocnej zmianie w HK. W IV 1986 po rewizji w domu (nie znaleziono materiałów i sprzętu), zatrzymany, przesłuchiwany w MUSW w Dąbrowie Górniczej, zwolniony. Uczestnik corocznych pielgrzymek ludzi pracy do Piekar Śl. (w V) i na Jasną Górę (we IX). 1982-1989 współorganizator i aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościołach Dąbrowy Górniczej-Gołonoga: św. Antoniego z Padwy i NMP Anielskiej oraz w Sosnowcu-Zagórzu w Sanktuarium NMP Fatimskiej. 1988-1989 w „S” w HK, po wyborach od 1988 ponownie grupowy na W-32.

1989-2006 własna działalność gospodarcza w usługach i handlu, od 2006 na rencie.

Odznaczony Złotym Medalem Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2000).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry