Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świerzy Zenon

Zenon Świerzy, ur. 12 V 1934 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1962), doktorat (1981).

1953-1958 tokarz w Przedsiębiorstwie Geologicznym Rud Żelaznych w Częstochowie, od 1959 tokarz na Wydz. Metalurgicznym PCz, od 1962 asystent techniczny, od 1966 starszy asystent; 1967-1977 sekretarz Rady Zakładowej ZNP na PCz; 1977-1982 ponownie asystent techniczny, 1982-1989 pracownik techniczny na Wydz. Budowy Maszyn, od 1989 starszy wykładowca. Od 1976 słuchacz wykładów w Domu Rekolekcyjnym ss. szarytek w Częstochowie.

Od jesieni 1980 w „S”.

1982-1989 współpracownik TKZ PCz (w kontakcie z Ludmiłą i Stefanem Ludwikowskimi). W III 1982 zwolniony z pracy; dzięki pomocy prof. Ryszarda Parkitnego przywrócony do pracy na Wydz. Budowy Maszyn PCz jako pracownik techniczny. IV-VI 1982 współorganizator (z Markiem Kubarą) pomocy rodzinom represjonowanych. 1982-1984 działacz MKK (od XII 1982 Tymczasowej Komisji Regionalnej): VII 1982 – IV 1983 współorganizator (ze Zbigniewem Muchowiczem) pomocy dla rodzin uwięzionych działaczy „S” z Częstochowy i Lublińca, organizator lokali konspiracyjnych (współprac. ze Zbigniewem Malakiem). 1 V 1983 organizator Mszy za Ojczyznę w katedrze Świętej Rodziny przed demonstracją podziemnej „S”. 1983-1984 współpracownik Jerzego Jeziorowskiego (w kontakcie z Jerzym Ziorą, Sławomirem Hynkiem). 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych „Hutnik”, „Zomorządność”, „Mała Polska” (otrzymywał je od Andrzeja Zielińskiego z Krakowa, Z. Muchowicza, J. Jeziorowskiego, przekazywał m.in. L. i S. Ludwikowskim, Z. Malakowi z Wydz. Blach Grubych Huty im. Bolesława Bieruta). W XII 1983 zatrzymany i przesłuchany w KW MO, rewizja w domu. 1984-1989 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Wojciecha, współorganizator (z Haliną Grzybowską) Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

W 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” na PCz, do 1991 skarbnik KZ. Od 1999 na emeryturze.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry