Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Święcicki Andrzej

Święcicki Andrzej, ur. 16 VI 1948 w Irkucku. Ukończył Technikum Ekonomiczne nr 7 w Warszawie (1967); 1970–1976 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia zaoczne, ukończył IV rok).

1967–1969 rozdzielca wyrobów walcowanych (pracownik fizyczny) w Walcowni Zimnej Taśmy w Hucie Warszawa; 1969–1974 specjalista ds. ekonomicznych w Wydziale Stalowni tamże; 1974–1977 specjalista ds. zarządzania w Dziale Zarządzania i Obsługi Prawnej; 1977–13 XII 1981 kierownik Działu Zarządzania i Obsługi Prawnej.

Od IX 1980 w „S”; rzecznik prasowy KZ w Hucie Warszawa, IX 1980–13 XII 1981 założyciel i redaktor naczelny „Głosu Wolnego Związkowca” (podtytuł „Biuletyn NSZZ »Solidarność« Huty Warszawa Region Mazowsze”, ukazało się 70 numerów); organizator Wszechnicy Robotniczej w Hucie; założyciel Biblioteki Związkowej Wydawnictw Niezależnych tamże, XI 1981 członek Rady Programowej Bibliotek Związkowych Wydawnictw Niezależnych Regionu Mazowsze; XI 1980 i III 1981 uczestnik strajków w Hucie Warszawa.

I 1982–XII 1983 zastępca kierownika Wydziału ds. Ekonomicznych w Centrozłomie – Hucie Warszawa; 1984–1989 zastępca prezesa ds. handlowych i administracyjnych w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Kanon w Warszawie.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Warszawa. Po 13 XII 1981–1984 uczestnik konspiracyjnych spotkań Wszechnicy Robotniczej. Od jesieni 1982 związany z Klubami Myśli Robotniczej; V 1983 współzałożyciel i członek kierownictwa Grupy Politycznej Baza, 1986–1991 Unii Demokratów Baza, VI 1989–V 1991 rzecznik prasowy UDB. III–X 1982 redaktor niezależnego pisma „Hutnicy 82”; 1983–1989 współorganizator i redaktor podziemnego miesięcznika „Baza”; 1984 założyciel niezależnego wydawnictwa „Baza”, działającego nieprzerwanie do 1992; wydawca m.in. dzieł zebranych Józefa Mackiewicza (11 tomów). 1983–1989 kolporter wydawnictw podziemnych wydawanych przez Krąg, Now-ą, Pomost, Przedświt.

1989–1992 prezes Wydawnictwa Baza; 1993–2007 prezes Wydawnictw Normalizacyjnych Alfa-Wero; 2007–2009 kierownik sklepu numizmatycznego Złoty i Grosz w Warszawie; od 2009 na emeryturze. 1995–2010 członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Instytutu Literackiego w Paryżu.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

14 XI 1983–11 IX 1989 inwigilowany w ramach SOS krypt. Baza Wydz. III Dep. V MSW.

Adam Borowski|Piotr Byszewski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry